Дисципліни

Дисципліни, які читаються на кафедрі загальної та практичної психології  на 2019-2020 н.р.

 1. Актуальні проблеми сучасної психології
 2. Вікова психологія
 3. Вікова та педагогічна психологія
 4. Вступ до спеціальності
 5. Геронтопсихологія
 6. Диференціальна психологія
 7. Діагностика та корекція Я-концепції
 8. Експериментальна психологія
 9. Загальна психологія
 10. Зоопсихологія та порівняльна психологія
 11. Історія психології
 12. Клінічна психологія
 13. Когнітивна психологія
 14. Кризова психологія
 15. Математичні методи в психології
 16. Методика викладання психології
 17. Методика викладання психології у вищій школі
 18. Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології
 19. Основи психологічної практики (практична психологія)
 20. Основи психологічної реабілітації
 21. Основи психологічної реабілітації та адаптації
 22. Основи психотерапії
 23. Патопсихологія
 24. Патопсихологія з основами психопатології
 25. Методика організації роботи практичного психолога
 26. Педагогічна психологія
 27. Практикум з загальної психології
 28. Психодіагностика
 29. Психокорекція
 30. Психологічна корекція залежностей
 31. Психологічна служба
 32. Психологічна служба МНС
 33. Психологія екстремальних ситуацій
 34. Психологія сім’ї
 35. Психологічне консультування
 36. Психологія девіантної поведінки
 37. Психологія емоційного вигорання
 38. Психологія інтелекту
 39. Психологія масової поведінки
 40. Психологія праці та інженерна психологія
 41. Психологія професійної діяльності співробітників правоохоронних органів
 42. Психологія сексуальності
 43. Психологія спорту
 44. Психологія страху
 45. Психологія управління
 46. Психомоторика
 47. Психотерапевтичні техніки
 48. Сімейне консультування
 49. Соціальна психологія
 50. Спеціальна психологія
 51. Сучасні теорії глибинної психології
 52. Сучасні теорії особистості
 53. Теоретико-методологічні проблеми психології
 54. Теорії особистості
 55. Теорія і практика ведення тренінгів
 56. Тілесно орієнтовані психотерапевтичні техніки
 57. Тренінг особистісного зростання
 58. Тренінг психологічної адаптації
 59. Юридична психологія

 

Анотаціїї дисциплін вільного вибору студента на 2019-2020 н.р.

Психологія діяльності

Психологія залежності

Психологія колективу

Психологія націон ідентичності

Сімейне консультування

Психологія крос-культурних комунікацій

Основи психодрами

Основи психолінгвістики

Психологія впливу