Міжнародна наукова співпраця

Міжнародна наукова співпраця

У рамках підписаної угоди 1.02.2015 р. про міжнародну наукову співпрацю між Брестським державним університетом імені О.С.Пушкіна і Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка, виконання зобов’язань покладено зі сторони Брестського державного університету імені О.С.Пушкіна на завідувача кафедри психології, кандидата психологічних наук, доцента Медведську О.І., зі сторони Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на завідувача кафедри загальної та практичної психології, кандидата психологічних наук, доцента Онуфрієву Л.А.

№1 «Дослідження актуальних проблем особистості на сучасному європейському просторі» за № 02/2016. Термін дії проекту: 25.10.2016р. – 25.12.2021 р.

№2 «Актуальні проблеми психології особистості на європейському просторі». №  проекту: 20/2014. Термін дії проекту з 01.06.2014 р. по 30.03.2016 р.

№3 «Соціальна допомога і соціальна робота в школі / Роль підтримки і допомоги по відношенню до дітей із малозабезпечених сімей із сільської місцевості/» № проекту: 16/2011. Термін дії проекту з 31.01.2011 р. по 01.02.2016 р.

№4 «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин у ХХІ столітті на тлі україно-білоруських досліджень» за № 01/2015. Термін дії проекту: 01.02.2015 р. – 30.03.2017 р.

Кафедра загальної та практичної психології продовжувала працювати в рамках підписаного 1 лютого 2015 р. кафедрою загальної та практичної психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, спільно з лабораторією психології навчання Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України і кафедрою психології Брестського державного університету імені О.С. Пушкіна (Республіка Білорусь) науково-дослідницького проекту «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин у ХХІ столітті на тлі україно-білоруських досліджень» за № 01/2015. Учасники науково-дослідницького проекту – всі члени обох кафедр і лабораторії університетів. Термін дії проекту: 01.02.2015 р. – 30.03.2017 р. (інформацію висвітлено на сайті університету).

1 лютого 2016 р. кафедрою загальної та практичної психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, спільно з лабораторією психології навчання Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України і кафедрою психології Брестського державного університету імені О.С. Пушкіна (Республіка Білорусь) укладено Програму наукового, науково-педагогічного та навчально-методичного співробітництва кафедр на 2016 рік і так щорічно.

Підписано договір між факультетом філософії і соціальних наук Білоруського державного університету (Республіка Білорусь) в особі декана Гігіна Вадима Францевича та факультет корекційної та соціальної педагогіки і  психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (Україна) в особі декана Співака Віталія Івановича, іменовані далі “сторони”, склали дану Робочу програму науково-освітнього співробітництва.

Від факультету філософії і соціальних наук Білоруського державного університету декан доцент Гігін В.Ф., завідувач кафедри психології професор Фурманов І.О.

Від факультету корекційної та соціальної педагогіки і  психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка декан доцент Співак В.І., завідувач кафедри загальної та практичної психології професор кафедри Онуфрієва Л.А.

Сторони будуть проводити наукові дослідження за темою: «Крос-культурні дослідження особистості майбутніх фахівців».

Факультет філософії і соціальних наук Білоруського державного університету буде розробляти такі напрямки:

Тема «Соціалізація суб’єкта на різних етапах онтогенезу»

Термін виконання: з «01» січня 2016 року по «31» грудня 2021 року.

Керівник і виконавець: Фурманов І.А., завідувач кафедри психології факультету філософії і соціальних наук БГУ.

Факультет корекційної та соціальної педагогіки і  психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка буде розробляти такі напрямки:

Тема «Генеза особистості майбутніх фахівців у сучасних соціально-економічних умовах».

Термін виконання: з «1» січня 2016 року по «31» грудня 2021 року.

Керівник і виконавець: Онуфрієва Л.А., завідувач кафедри загальної та практичної психології прикладної психології факультету корекційної та соціальної педагогіки і  психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.