Лабораторія психології навчання

При кафедрі працює спільна лабораторія психології навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України і Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Керівник – кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри Онуфрієва Л.А.

Напрями наукової діяльності: дослідження у галузі загальної, педагогічної, вікової, експериментальної, медичної та спеціальної психології з метою уможливлення ефективності навчального процесу та умов особистісної реалізації; аналіз проблеми чинників, умов розгортання і труднощів психічного розвитку, питання вікових й індивідуальних особливостей становлення особистості та психології навчання; дослідження перспективи можливих нових психолого-педагогічних підходів до проблем сучасної психології.

Склад лабораторії: кандидати психологічних наук: Л.А. Онуфрієва, О.В. Гудима, Н.С. Славіна, Н.М. Гончарук, С.А. Михальська, Р.Т. Сімко, В.А. Шинкарюк, О.А. Чеканська, С.О. Ренке, Н.В. Жиляк, Ю.П. Данчук,  доктор психологічних наук, професор Ващенко І.В., студенти спеціальності «Психологія»: Чуловський В.Е., Проданчук Б., Сендега С., Кацел Альона, Кацел Анжеліка, Калинюк Ю. та ін.

 

Викладачами кафедри у 2017 році видано: 1 монографію (англійською мовою, видано у м. Жешів, Республіка Польща), 3 навчальні посібники, 3 навчально-методичні посібники, 3 методичні рекомендації:

Монографія: Onufriieva L.A. The Psychology of Professional Realization of a Future Specialist’s Personality: Theoretical and Methodological Aspect / L.A. Onufriieva / BonusLiber: Rzeszów, 2017. – 194 s. Монографія. Закордонне видання. 12,1 ум.др.арк.

1.Сімко Р.Т. Геронтопсихологія : навчальний посібник / Р. Т. Сімко. – 2-ге вид. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2017. – 150 с. / 8,7 ум. друк. арк (рекомендований МОН України).

2.Практикум із загальної психології: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / уклад. Ю.П. Данчук, О.А. Чеканська. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2017. – 204 с. (11,8 ум. друк. арк)

3.Жиляк Н.В. Основи вікової психології : навчальний посібник / упоряд. Жиляк Н.В. − Кам’янець-Подільський : Медобори-2006,  2017. – 344с. / 20,1 у.друк.арк.

4.Сімко Р.Т. Основи  тілесно-орієнтованих психотерапевтичних технік : навчально-методичний посібник  / А. І.Шинкарюк,   Р. Т. Сімко, В.А.Шинкарюк. – 2-ге вид. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2017. – 188 с. / 10,9 ум.друк. арк.

5.Спеціальна методика виховання дітей з тяжкими порушеннями мовлення: навчально-методичний посібник / О. М. Вержиховська, Н. М. Гончарук, І. Л. Рудзевич. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет, 2017. – 272 с. (15,8 ум. друк. арк)

6.Гоцуляк Н.Є. Психологічна служба рятувальних підрозділів: навчально-методичний посібник / Н.Є. Гоцуляк. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2017. – 214 с.  (12,2 ум. друк. арк.).

7.Психологія управління: Методичні рекомендації для студентів спеціальності «Психологія» / Л.А. Онуфрієва, С.О. Ренке / Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2017. – 70 с. (4,1 ум. друк. арк.).

8.Психологія праці та інженерна психологія: Методичні рекомендації для студентів спеціальності «Психологія»/ Л.А. Онуфрієва, С.О. Ренке / Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2017. – 86 с. (5,0 ум. друк. арк.).

9.Славіна Н.С. Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни «Загальна психологія»  (для бакалаврів) : методичні рекомендації  / укладач Н.С.Славіна. − Камʼянець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2017. – 98с. (5,1 ум. друк. арк.)

 

Заходи, проведені впродовж звітного 2017 року:

Упродовж звітного 2017 року завідувач і члени спільної лабораторії психології навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України і Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка  організували і провели 4 міжнародні науково-практичні конференції: 

      1. ІІ Міжнародний науково-практичний семінар «Актуальні проблеми психології особистості на європейському просторі», 16 лютого 2017 р., м. Кам’янець-Подільський.

  1. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин», 23 квітня 2017 р., м. Кам’янець-Подільський.
  2. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція Актуальні проблеми експериментальної психології: досвід та перспективи на пошану професора А.І.Шинкарюка та до 99 річниці заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 26 жовтня 2017 р., м. Кам’янець-Подільський.

      4. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної психології: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень молодих науковців»,                    17 листопада 2017 р., м. Кам’янець-Подільський.

 

Вийшли друком матеріали всіх чотирьох конференцій:

1)Актуальні проблеми експериментальної психології: досвід та перспективи на пошану професора А.І.Шинкарюка та до 99 річниці заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 26 жовтня 2017 р. : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції / за ред.. Л.А.Онуфрієвої. – Кам`янець-Подільський:  Медобори – 2006, 2017. – 106 с. – Укр., рос., польс., англ. 6,1 ум.друк.арк.

2)Актуальні проблеми сучасної психології: перспективи та пріоритетні напрями наукових досліджень молодих науковців,  17 листопада 2017 р. :  Матеріали IІІ Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. Л.А.Онуфрієвої.  – Кам`янець-Подільський:  Медобори – 2006, 2017. – 204 с. – Укр., рос., польс., англ. 11,9 ум.друк.арк.

3)Актуальні проблеми психології особистості на європейському просторі, 16 лютого 2017 р. : Матеріали ІІ Міжнародного науково-практичного семінару / за ред. Л.А.Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2017.  – 128 с. – Укр., рос., польс., англ.. = 7,5  ум.друк.арк.

4) Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин, 23 квітня 2017 р. : Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції / За ред.. С.Д.Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2017. – 242 с. – Укр., рос., польс., англ.. ISBN 978-617-681-139-8  = 14,1 ум.др.арк.

У звітному 2017 р. спільною лабораторією психології навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України і Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка видано 4 випуски збірника наукових праць  «Проблеми сучасної психології», випуски 35-38:

  1. Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 35. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. – 552 с. = 32,09ум.друк.арк.
  2. Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 36. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. – 416 с. = 24,18 ум.друк.арк.
  3. Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 37. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. – 540 с. = 31,39 ум.друк.арк.
  4. Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 38. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. – 508 с. = 29,53 ум.друк.арк.

У рамках роботи лабораторії видано збірник:

Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана  Огієнка / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 9. Серія: Психологічні науки. – Кам’янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2017. –  138 с. = 8,1  ум. друк. арк.