Наукова школа «Сучасні проблеми експериментальної психології»

Керівництво науковою школою «Сучасні проблеми експериментальної психології» здійснює кандидат психологічних наук, доцент Онуфрієва Л.А.

 • відомості про керівника: кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри Онуфрієва Л.А.

 

 Основні напрями наукової діяльності учасників наукової школи:

 • актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин;
 • експериментальні дослідження об’єктивації психіки в соматичних проявах;
 • експериментальні дослідження онтогенезу психіки людини;
 • експериментальні дослідження психіки людини у процесі навчання та виховання;
 • експериментальні дослідження в психології праці та управління.

 

 • Склад: члени кафедри загальної та практичної психології:

кандидати психологічних наук: Л.А. Онуфрієва, О.В. Гудима, Н.С. Славіна, Н.М. Гончарук, С.А. Михальська, Р.Т. Сімко, В.А. Шинкарюк, О.А. Чеканська, С.О. Ренке, Н.В. Жиляк, Ю.П. Данчук, доктор психологічних наук, професор Ващенко І.В., студенти спеціальності «Психологія»: Чуловський В.Е., Проданчук Б., Сендега С.,Кацел Альона, Кацел Анжеліка, Калинюк Ю. та ін.

 

 заходи, проведені впродовж звітного року:

Упродовж звітного 2017-18н.р. учасники наукової школи «Сучасні проблеми експериментальної психології» організували і провели 4 міжнародні науково-практичні конференції: 

 

 1. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психології особистості на європейському просторі», 15 лютого 2018 р., м. Кам’янець-Подільський.
 2. Х Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин», 23 квітня 2018 р., м. Кам’янець-Подільський.
 3. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми експериментальної психології: досвід та перспективи» на пошану професора А.І.Шинкарюка та до 99 річниці заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 26 жовтня 2017 р., м. Кам’янець-Подільський.
 4. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної психології: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень молодих науковців», 17 листопада 2017 р., м. Кам’янець-Подільський.

Основні досягнення учасників наукової школи:

 • розкрито психологічні підвалини атрибутивних ознак особистості, досліджено проблеми особистості і міжособистісних взаємин у навчально-виховному процесі та у сфері професійної діяльності;
 • обґрунтовано теоретичні засади взаємовпливу психіки і соматичних проявів в експериментальних дослідженнях та технологічні механізми їх реєстрації;
 • розроблено положення про участь соматики у функціонуванні психіки як орієнтувально-дослідницької діяльності;
 • досліджено особливості проведення навчального експерименту як методу вивчення структури конкретних феноменів психічної реальності;
 • розвинуто теорію квазіекспериментального дослідження психіки у виховуючому експерименті;
 • побудовано теорію проведення експериментальних досліджень у психології праці та управління; запропоновано технологію застосування експериментів.