Публікації викладачів кафедри

Монографії, навчальні та навчально-методичні посібники викладачів кафедри

 1. Гончарук Н.М. Методика організації роботи практичного психолога: навчально-методичний комплекс дисципліни : навч. посіб. / Н. М. Гончарук. – вид. 2-ге, доп. і переробл.,  – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2014. – 347 с.
 2. Гончарук Н.М. Перші кроки у дитячому садку: психолого-педагогічні проблеми адаптації : навч.-метод. посібн.         / Н. М. Гончарук. – Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2014. – 140 с.     
 3. Гоцуляк Н.Є. Організація і методика проведення соціально-психологічного тренінгу / Н.Є. Гоцуляк. – Кам’янець-Подільський: П.П. Заволейко Д.Г., 2014. – 92 с.
 4. Гоцуляк Н.Є. Основи психодрами : Навчально-методичний посібник / Гоцуляк Н.Є. – Кам’янець-Подільський: П.П. Заволейко Д.Г., 2014. – 158 с.
 5. Гоцуляк Н.Є. Психологія травмуючих ситуацій : Навчальний посібник / Н.Є. Гоцуляк. – Кам’янець-Подільський: ПП Заволейко Д.Г., 2015. – 220 с.
 6. Гудима О.В. Психодіагностика (курс лекцій): Навчальний посібник / О.В. Гудима, Ю.П. Данчук. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2014. – 132 с.
 7. Гудима О.В. Психодіагностика (практикум): Навчальний посібник / О.В. Гудима, Ю.П. Данчук. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2014. – 274 с.
 8. Жиляк Н.В. Основи вікової психології: навчальний посібник / [упоряд. Жиляк Н.В.]. − Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, − 244 с.
 9. Жиляк Н.В. Психологічні особливості регуляції моторних дій за допомогою смислових завдань : Монографія / Н.В. Жиляк. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2015. – 150 с.
 10. Михальська С.А. Зоопсихологія та порівняльна психологія : Навчально-методичний посібник / С.А.Михальська. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2012. – 140 с.
 11. Михальська С.А. Клінічна психологія : Навчально-методичний посібник / А.В.Михальський, С.А.Михальська. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2013. – 210 с.
 12. Михальська С.А. Психологічні особливості становлення самосвідомості студентської молоді у процесі професійної підготовки : Монографія / С.А.Михальська, Л.М.Співак, А.В.Михальський. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2012. – 106 с.
 13. Михальська С.А. Психологія екстремальних ситуацій : Навчально-методичний посібник / С.А. Михальська, О.А. Чеканська. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2014. – 190 с.
 14. Михальська С.А. Родинне спілкування як чинник комунікативно-мовленнєвого розвитку дошкільника : Монографія / С.А.Михальська. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2012. – 138 с.
 15. Онуфрієва Л.А. Ґенеза професіоналізації студентської молоді: психологічних аспект : колективна монографія / Л.А. Онуфрієва, Уршуля Груца-Мьонсік та ін. – Rodzina – centrum swiata / [Pod redakcja naukowa Urszuli Grucy-Miasik]. –  Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowkiego, 2014. – 360 S.
 16. Онуфрієва Л.А. Методичні рекомендації до виконання і захисту курсових, дипломних, магістерських робіт: Методичні рекомендації для студентів спеціальності «Психологія» / Укладачі Л.А. Онуфрієва, С.А. Михальська, Н.С. Славіна, О.А. Чеканська. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2016. – 40 с.
 17. Онуфрієва Л.А.  Психологія професійної компетентності медичних сестер: адаптаційний вимір : колективна монографія / Л.А. Онуфрієва, Ж.Вірна, О. Лазорко, Л. Онуфрієва, І. Кміть, Ю. Михальська, П. Гайдучик, А. Лазько – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 255 с.
 18. Онуфрієва Л.А. Психолого-педагогічна підготовка і формування професіоналізму майбутніх фахівців соціономічних професій : колективна монографія / Л.А. Онуфрієва, М. Палюх, Б. А. Зємба, П. Каньоса та ін. – Patologie spoleczne w srodowsku wychowawczym: zagrozenia, profilaktyka, wychowanie, edukacja, praca socjalna /[ Redakcja naukowa: Marek Paluch, Beata A.Zieba,  Pawlina Kaniosa]. – Rzeszow, 2013. – 228 S.
 19. Онуфрієва Л.А. Структурна організація процесу становлення професійного образу «Я» майбутніх психологів : монографія / Л.А.Онуфрієва, С.О.Ренке. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький, 2010. – 224 с.
 20. Онуфрієва Л.А. Теоретико-методологічні аспекти розвитку особистості професіонала у дослідженнях вітчизняних і зарубіжних науковців : колективна монографія / Л.А. Онуфрієва, Б.А. Зємба, М. Палюх, Л. Мельник та ін. – Edukacja, wychowanie, praca socjalna (ukrainsko-polskie refleksje teoretyczne) / [Redakcja naukowa : Beata A.Zieba, Marek Paluch, Ludmila Melnyk]. – Rzeszow, 2013. –  176 S.
 21. Сімко Р.Т. Геронтопсихологія : навчальний посібник / Р. Т. Сімко. – 2-ге вид. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2017. – 150 с.
 22. Сімко Р. Т. Історія експериментальної психології (від передумов до перших наукових шкіл) / Р. Т. Сімко, А. І. Шинкарюк. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друк-Сервіс», 2014. – 120 с.
 23. Сімко Р.Т. Основи тілесно-орієнтованих психотерапевтичних технік : навчально-методичний посібник  / А. І.Шинкарюк,   Р. Т. Сімко, В.А.Шинкарюк. – 2-ге вид. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2017. – 188 с.
 24. Сімко Р. Т. Особливості прояву психомоторних якостей суб’єкта в екстремальних умовах діяльності : монографія / Р. Т. Сімко. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друк-Сервіс», 2014. – 212 с.
 25. Сімко Р.Т. Теорії особистості : навчальний посібник / Укладач Руслан Теодорович Сімко. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2016. – 128 с.
 26. Сімко Р. Т. Юридична психологія : навчально-методичний посібник / Укладач Руслан Теодорович Сімко. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006,  2015. – 176 с.
 27. Славіна Н.С. Етика і психологія сімейного життя : Навчально-методичний посібник / 2 видання : доповнене та розширене / уклад.  Н.С. Славіна. – Кам’янець-Подільський : Медобори –2006,  2015. – 60 с.
 28. Славіна Н.С.  Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни “Загальна психологія” ( для бакалаврів) : методичні рекомендації / уклад. Н.С. Славіна. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2016. – 78 с.
 29. Славіна Н.С. Основи психотерапії : Навчально-методичний посібник / уклад. Н.С. Славіна. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2015. – 98 с.
 30. Славіна Н.С. Психологічне консультування : Навчально-методичний посібник / уклад. Н.С. Славіна, С.А. Михальська. – Кам’янець-Подільський: Медобори –2006,  2014. – 170 с.
 31. Славіна Н.С. Психологічне консультування : Навчально-методичний посібник / 2 видання : доповнене та розширене уклад. / уклад. Н.С. Славіна. – Кам’янець-Подільський: Медобори –2006,  2016. – 175 с .
 32. Чеканська О.А. Диференційна психологія : теоретичні та прикладні аспекти / Н.М. Дідик, О.А. Чеканська. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2014. – 196 с.
 33. Чеканська О.А. Диференційна психологія : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / уклад. О.А. Чеканська, Н.М. Дідик. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2016. –  210 с.
 34. Чеканська О.А. Історія психології : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / уклад. О.А. Чеканська. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2015. – 188 с.
 35. Чеканська О.А. Історія становлення психологічної науки на Поділлі (кінець ХІХ – початок ХХ століття) : монографія / О.А. Чеканська. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2014. – 156 с.
 36. Шинкарюк В.А. Психологічні особливості формування моторно-силових навичок старшокласників : монографія / В.А. Шинкарюк – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2014. – 134 с.