Вступнику

Галузі знань, напрями підготовки, спеціальності, спеціалізації та вступні випробування за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

 

Соціально-політичні науки Психологія Психолог

 

денна,

заочна

 

Спеціалізація:

 

Психологія

Сертифікат ЗНО: українська мова та література; біологія; географія або історія України

 

 

 

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Спеціальності ступеня бакалавра Спеціалізація (освітня прогр.) Фахове випробування Курс Термін навчання
Лікувальна справа Сестринська справа

Медико -профілактична справа Стоматологія Акушерська справа Стоматологія ортопедична Стоматологічна справа

Лабораторна діагностика

Психологія Психологія Фаховий іспит (тестування) 1курс
Всі спеціальності Психологія Психологія Фаховий іспит (тестування) 2курс

 

Перелік спеціальностей для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра

(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), для здобуття ступеня магістра (денна форма навчання)

 

Спеціальності ступеня бакалавра (освітньо- кваліфікаційного рівня спеціаліста) Спеціальності ступеня магістра Спеціалізація (освітня прогр.) Фахове випробування Курс Термін навчання
Психологія Практична психологія Психологія Практична психологія Психологія Психологія Психоло гія Іноземна мова (усно); Фаховий іспит (тестування) 1 курс 1р 5м

 

Перелік спеціальностей для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра

 (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), для здобуття ступеня магістра (заочна форма навчання)

 

Спеціальності ступеня бакалавра (освітньо- кваліфікаційного рівня спеціаліста) Спеціальності ступеня магістра Спеціалізація (освітня прогр.) Фахове випробування Курс Термін навчання
Психологія Практична психологія Психологія Практична психологія Психологія Психологія Психологія Іноземна мова (усно); Фаховий іспит (тестування) 1 курс 1р 5м
Всі спеціальності Психологія Психологія Іноземна мова (усно); Фаховий іспит (тестування) Фаховий іспит (додатковий) 1 курс 2 р
Всі спеціальності (освітньо- кваліфікаційного рівня спеціаліст) Психологія Психологія Іноземна мова (усно); Фаховий іспит (тестування) Фаховий іспит (додатковий) 1 курс  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *