Наукові заходи

Наукові  заходи

 Видання збірника публікації наукових статей  аспірантів, здобувачів, молодих вчених, викладачів, науковців, практикуючих психологів «Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка» Серія:  Психологічні науки.  Випуск 9.

До 1 жовтня 2017 р. м. Кам’янець-Подільський, Україна

ІІI Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми експериментальної психології: досвід та перспективи» на пошану професора Шинкарюка А.І. та Дня народження Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

26 жовтня 2017 р., м. Кам’янець-Подільський, Україна

ІІI Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної психології: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень молодих науковців»

17 листопада 2017 р., м. Кам’янець-Подільський, Україна

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *