Вступнику

 Для отримання вищої освіти за напрямком «Психологія» вступайте до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології. Умови  вступу, термін прийому документів на навчання за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки бакалавра та магістра зі спеціальності “Психологія” на денну, заочну форми навчання знаходяться на стайті приймальної комісії http://vstup.kpnu.edu.ua

Галузі знань, напрями підготовки, спеціальності, спеціалізації та вступні випробування за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

 

  

  Галузь         знаннь

  

Спеціальність

  

   Форма   навчання

  

Спеціалізація

  

Сертифікат       ЗНО

Соціально-політичні науки Психологія    денна   заочна      Психологія українська мова та література; біологія; математика або іноземна мова

 

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Спеціальності ступеня бакалавра Спеціалізація (освітня прогр.) Фахове випробування Курс Термін навчання
Лікувальна справа Сестринська справаМедико -профілактична справа

Стоматологія

Акушерська справа

Стоматологія ортопедична

Стоматологічна справа

Лабораторна діагностика

Психологія Психологія Фаховий іспит (тестування) 1курс
Всі спеціальності Психологія Психологія Фаховий іспит (тестування) 2курс

 

Перелік спеціальностей для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), для здобуття ступеня магістра (денна форма навчання)

 

Спеціальності ступеня бакалавра (освітньо- кваліфікаційного рівня спеціаліста) Спеціальності ступеня магістра Спеціалізація (освітня прогр.) Фахове випробування Курс Термін навчання
ПсихологіяПрактична психологія Психологія Психологія Іноземна мова (усно); Фаховий іспит (тестування) 1 курс 1р 4м

 

Перелік спеціальностей для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), для здобуття ступеня магістра (заочна форма навчання)

 

Спеціальності ступеня бакалавра (освітньо- кваліфікаційного рівня спеціаліста) Спеціальності ступеня магістра Спеціалізація (освітня прогр.) Фахове випробування Курс Термін навчання
ПсихологіяПрактична психологія  Психологія Психологія Іноземна мова (ЗНО);Фаховий іспит (тестування) 1 курс 1р 4м
Всі спеціальності Психологія Психологія Іноземна мова (ЗНО);Фаховий іспит (тестування) Фаховий іспит (додатковий) 1 курс 1 р 10м