ЧЕКАНСЬКА ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА

Чеканська Оксана Анатоліївна

Посада   доцент кафедри загальної та практичної психології

Науковий ступінь  кандидат психологічних наук

Освіта: Кам’янець-Подільський державний університет, 2005 р.,  спеціальність «Дефектологія. Олігофренопедагогіка. Психологія», кваліфікація «Вчитель допоміжної школи. Практичний психолог у закладах освіти».

Кам’янець-Подільський державний університет, 2006 р.,  спеціальність «Психологія», кваліфікація «Магістр психології, викладач психології».

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Спеціальність: 19.00.01  –  загальна психологія, історія психології.

Тема: Історія становлення психологічної науки на Поділлі (кінець ХІХ – початок ХХ століття).

Навчальний заклад (наукова установа), у якій відбувся захист дисертації:

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України (2013 р., м. Київ)

Навчальні дисципліни, що викладає науково-педагогічний працівник: “Історія психології”, “Диференційна психологія”, “Методика викладання психології”  та ін.

Сфера наукових інтересів: проблеми історії становлення та розвитку психологічної науки в Україні, диференційна психологія, психологія міжособистісних взаємин, психологічне консультування та психотерапія, метод кататимно-імагінативної психотерапії.

Автор понад 150 публікацій.

Список наукових праць

Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури