ГОНЧАРУК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Гончарук Наталія Миколаївна

Посада   доцент кафедри загальної та практичної психології

Науковий ступінь  кандидат психологічних наук

Вчене звання    доцент

Освіта: Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. В.П.Затонського, 1994 р., спеціальність «Олігофренопедагогіка шкільна і дошкільна», кваліфікація «Вчитель допоміжної школи, педагог дошкільних закладів».

Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, 1999 р., cпеціальність 7.040101. Практична психологія. 

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Спеціальність: 19.00.08  –  спеціальна психологія.

Тема: Формування  комунікативних навичок у розумово відсталих підлітків в умовах шкільної групи.

Навчальний заклад (наукова установа), у якій відбувся захист дисертації: 

Київський Інститут спеціальної педагогіки АПН України.

Навчальні дисципліни, що викладає науково-педагогічний працівник: Психокорекція”, “Реабілітаційна психологія”, “Тренінг комунікативної компетенції”, “Основи психологічної практики”.

Сфера наукових інтересів:  проблеми спілкування та міжособистісних взаємин.

Автор понад 100 публікацій.

Список наукових праць

Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури