КУРИЦЯ ДЕНИС ІВАНОВИЧ

Куриця Денис Іванович

Посада старший викладач кафедри загальної та практичної психології

Науковий ступінь  кандидат психологічних наук

Освіта: Кам’янець-Подільський державний університет, 2006 р., спеціальність «Психологія», кваліфікація «Бакалавр психології, психолог».

Кам’янець-Подільський державний університет, 2007 р., спеціальність «Психологія», кваліфікація «Психолог”.

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2008 р., кваліфікація «Магістр психології, викладач психології вищого навчального закладу».

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Спеціальність: 19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія.

Тема: Психологічні чинники професійного стресу у держслужбовців.

Навчальний заклад (наукова установа), у якій відбувся захист дисертації: 

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ.

Навчальні дисципліни, що викладає науково-педагогічний працівник: «Клінічна психологія», «Патопсихологія з основами психопатології», «Психологія залежності», «Практикум із загальної психології».

Сфера наукових інтересів: проблематика професійного стресу,  особливості стійкості до стресу серед студентської молоді.

Автор понад 40 публікацій.

Список наукових праць

Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури