МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Міжнародне наукове співробітництво

    Колектив кафедри загальної та практичної психології працює відповідно до підписаних міжнародних науково-дослідницьких проектів, професор кафедри Онуфрієва Л.А. є керівником з української сторони у цих трьох міжнародних науково-дослідницьких проектах:
№1 Українсько-польський науково-дослідницький проект «Дослідження актуальних проблем особистості на сучасному європейському просторі» за № 02/2016. Термін дії проекту: 25.10.2016р. – 25.12.2021 р.
№2 Українсько-білоруський науково-дослідницький проект «Актуальні проблеми формування і становлення особистості професіонала» № проекту: 3/2017. Термін дії проекту 01.10.2017 – 01.10.2022.
№3 Робоча програма науково-навчального співробітництва між факультетом філософії і соціальних наук білоруського державного університету (Республіка Білорусь) і факультетом корекціоної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (Україна) на 2016-2021 роки. Термін дії програми: 01.10.2016 – 01.10.2021.
Усі етапи співпраці виконуються відповідно до затверджених програм і планів.