МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Міжнародне наукове співробітництво

  На кафедрі загальної та практичної психології діють такі міжнародні науково-дослідницькі проєкти і програми, учасниками яких є всі члени кафедри:
1) Українсько-польський науково-дослідницький проєкт «Дослідження актуальних проблем особистості на сучасному європейському просторі» за № 02/2016. Термін дії проєкту: 25.10.2016 р. – 25.12.2021 р.
2) Українсько-білоруський науково-дослідницький проєкт «Актуальні проблеми формування і становлення особистості професіонала» № проєкту: 3/2017. Термін дії проєкту 01.10.2017 р. – 01.10.2022 р.
3) Робоча програма науково-навчального співробітництва між факультетом філософії і соціальних наук Білоруського державного університету (Республіка Білорусь) і факультетом корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (Україна) на 2016-2021 роки. Термін дії програми: 01.10.2016 р. – 01.10.2021 р.
4)Українсько-білоруський науково-дослідницький проєкт «Актуальні проблеми формування та становлення особистості професіонала». Термін дії проєкту: 01.02.2021 р. – 01.02.2026 р.
5) Програма співробітництва кафедри психології Закладу освіти «Брестський державний університет імені О.С. Пушкіна» та кафедри загальної та практичної психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2021р.
6) Спільний міжнародний українсько-польський науково-дослідницький проєкт «Соціально-психологічні координати розвитку та становлення особистості на сучасному європейському просторі» за № 02/2021. Термін дії проєкту: 01.03.2021 р. – 01.12.2026 р.