МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Міжнародне наукове співробітництво

  На кафедрі загальної та практичної психології діють такі міжнародні науково-дослідницькі проєкти і програми, учасниками яких є всі члени кафедри:
1) Спільний міжнародний українсько-польський науково-дослідницький проєкт «Соціально-психологічні координати розвитку та становлення особистості на сучасному європейському просторі».  Термін дії проєкту: 01.03.2021 р. – 01.12.2026 р.

Українсько-польський науково-дослідницький проєкт

2)   Українсько-французький науково-дослідницький проєкт “Соціально-психологічні та соціокультурні засади розвитку, формування і становлення особистості на сучасному європейському просторі: досвід та перспективи”. Термін дії проєкту: 01.09.2021 р. – 01.12.2026 р.

Українсько-французький науково-дослідницький проєкт

Угода про наукове співробітництво