Архів за місяць 30.12.2021

Продовжується співпраця зі стейкхолдерами

З метою налагодження взаємодії освіти і ринку праці відбулися зустрічі зі стейкхолдерами для обговорення освітньо-професійних програм 053 Психологія першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

Читати далі

Мотіноринг здобувачами вищої освіти освітньо-професійних програм

Проведено зустріч зі здобувачами вищої освіти щодо обговорення   освітньо-професійньої програми 053 Психологія першого (бакалаврського)  рівня вищої освіти відповідно до нового стандарту.

Читати далі

Обговорення проєктів освітньо-професійних програм

 Запрошуємо взяти участь в обговоренні проєктів освітньо-професійних програм:

Освітньо-професійна програма “Психологія” підготовки фахівців першого бакалаврського рівня вищої освіти  за спеціальністю 053 Психологія (2022 р.).

Таблиця пропозицій та рекомендацій здобувачів вищої освіти при обговоренні ОПП підготовки фахівців першого (бакалаврського)  рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія

Таблиця пропозицій та рекомендацій стейкхолдерів при обговоренні ОПП підготовки фахівців першого (бакалаврського)  рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія

Google форма для відгуків та пропозицій: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvJM9Hzq3yLy-slD6lAcpNpNhWGET6KYxcsablVXygSvBoQg/viewform

Освітньо-професійна програма “Психологія” підготовки фахівців другого магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія (2022 рік)

Таблиця пропозицій та рекомендацій стейкхолдерів  при обговоренні ОПП підготовки фахівців другого (магістерського)  рівня вищої освіти Спеціальності 053 психологія

Google форма для відгуків та пропозицій: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYHJsCQvdKXHcGzTwzGtbzPaxZkN8fd-sscfhwhG-OeJE3fg/viewform

 

ВИЙШОВ У СВІТ ЧЕРГОВИЙ ВИПУСК №54 ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ «ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ»

  Опубліковано черговий випуск №54 рецензованого видання Збірника наукових праць «Проблеми сучасної психології» Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, включеного до Переліку наукових фахових видань України, Категорія «Б», психологічні спеціальності – 053 відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 року №1643 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 16 грудня 2019 року та внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України».
  У випуску опубліковано 11 статей науковців із різних закладів вищої освіти і наукових установ України та із-за кордону.
  Збірник наукових праць висвітлює актуальні проблеми сучасної психології. У випуску представлено широкий спектр наукових розробок вітчизняних і закордонних дослідників; здійснено аналіз проблем, умов і труднощів психічного розвитку, вікових та індивідуальних особливостей становлення особистості й психології навчання та ін.
  Збірник наукових праць адресується професійним психологам, докторантам і аспірантам, усім тим, хто цікавиться
Із пропонованим випуском і виданням можна ознайомитись на його сайті: http://journals.uran.ua/index.php/2227-6246
 Усі статті рецензованого видання випуску №54 подано англійською мовою, що сприятиме ширшому та швидшому доступу до його сучасним станом розвитку психологічної науки. контенту закордонних науковців.
Collection of Research Papers ”Problems of Modern Psychology” / [Scientific Editing by S. Maksymenko & L. Onufriieva]. Kamianets-Podilskyi, 2021. Issue 54. 258 p.
Збірник наукових праць ”Проблеми сучасної психології” / [за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої]. Кам’янець-Подільський, 2021. Вип. 54. 258 с.
Періодичність видання – поквартально, отже, це червертий випуск збірника у поточному 2021 році.
Наступний випуск №55 заплановано на перший квартал 2022 року згідно графіка.

 

Звітна онлайн-конференція за підсумками проходження практики

  09 грудня 2021 року відбулась звітна онлайн-конференція щодо проходження навчальної експериментально-дослідницької практики у сфері психології для студентів ІІІ курсу групи Ps1-B19. Терміни проходження практики – з 08.11.2021 по 03.12.2021 р.
 Результати проходження практики студенти представили у формі презентацій. Здобувачі вищої освіти обговорили труднощі, які виникали під час проведення експериментального дослідження та висловили пропозиції удосконалення процесу проходження навчальної експериментально-дослідницької практики.

Захист курсових робіт

  02 грудня 2021 року на платформі Google Meet відбувся захист курсових робіт у студентів першого бакалаврського рівня спеціальності 053 Психологія (Ps1-B18 групи).
  Під час захисту курсових робіт студенти 4-го курсу представили власні наукові доробки з актуальних питань психології праці та інженерної психології.
  Відбулося цікаве та змістовне обговорення результатів студентських наукових досліджень. Здобувачі вищої освіти отримали корисні настанови для подальших наукових досліджень від завідувача кафедри Л.А. Онуфрієвої.

 

Попередній захист кваліфікаційних робіт

  На кафедрі загальної та практичної психології відбувся попередній захист дипломних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія.
  Усі студенти успішно пройшли попередній захист, гідно представили свої наукові доробки, які здійснювалися під керівництвом досвідчених наукових керівників.