ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

Силабуси вибіркових освітніх компонентів на   2023-2024 навчальний рік 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Основи психолінгвістики   

Психодрама: теорія і практика

Психологія сім’ї

Психологія діяльності

Психологія впливу

Психологія девіантної поведінки

Психологія ведення переговорів

Тренінг особистісного зростання

Тренінг формування стресостійкості

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Когнітивна психологія

Психологія залежності

Психологія сексуальності

Психологія коучингу

Психологія стресу

Сімейне консультування

Психологія масової поведінки

 

Силабуси вибіркових освітніх компонентів на   2022-2023 навчальний рік 

                                                                    Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Психологія профорієнтації       

Психологія девіантної поведінки    

Основи психолінгвістики

Психологія ведення переговорів

Психологія впливу

Психологія діяльності

Психомоторика

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Когнітивна психологія

Психологія залежності

Психологія сексуальності

Психологія коучингу

Психологія стресу

Сімейне консультування

Психологія масової поведінки