Робочі програми бакалаврів

Робочі програми освітніх компонентів на 2022-2023 н.р.

Історія психології

Основи психологічної реабілітації та адаптації

Юридична психологія

Тренінг соціально-психологічної адаптації

Теорії особистості (1 курс)

Теорії особистості (3 курс)

Психологія управління

Психологія розвитку

Психологія праці та професіоналізму

Психокорекція

Психодіагностика

Патопсихологія з основами психопатології

Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології

Методика організації роботи практичного психолога

Клінічна психологія

Експериментальна психологія

Диференційна психологія

Загальна психологія з практикумом

Вступ до спеціальності

Соціальна психологія

Психологічне консультування

Тілесно-орієнтовані психотерапевтичні техніки 

Теорія і практика ведення тренінгів

Тренінг комунікативної компетентності

Основи психолінгвістики

Основи психодрами

Математичні методи в психології

Cоціально-правові студії

Фізична культура

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Інформаційні технології

Основи наукових досліджень

Іноземна мова (ОПП 2021 р.)

Іноземна мова (ОПП 2022 р.)

Історія та культура України 

Філософія

Соціально-політичні студії