Архів за місяць 23.11.2021

КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ

  17 листопада 2021 року на базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка кафедрою загальної та практичної психології проведено VII Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми cучасної психології : перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень молодих науковців».
 Співорганізаторами конференції виступили: Національна академія педагогічних наук України, Міністерство освіти і науки України, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Факультет спеціальної освіти, психології і соціальної роботи, Спільна наукова лабораторія психології навчання Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Кафедра психології Херсонського державного університету (Україна), Жешівський університет (м. Жешів, Республіка Польща), Академія імені Яна Длугоша в Ченстохові (м. Ченстохова, Республіка Польща), Кафедра психології, Брестський державний університет імені О.С. Пушкіна (м. Брест, Республіка Білорусь), Кафедра психології, Білоруський державний університет (м. Мінськ, Республіка Білорусь).
  Понад 120 учасників взяли участь у роботі конференції.
Працювали такі тематичні напрямки роботи:
1. Загальна психологія, історія психології.
2. Психологія праці, інженерна психологія, організаційна психологія.
3. Соціальна психологія, психологія соціальної роботи.
4. Педагогічна та вікова психологія.
5. Спеціальна психологія.
  За результатами проведення вийшли друком матеріали конференції:
Актуальні проблеми сучасної психології: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень молодих науковців, 17 листопада 2021 р. : Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В., 2021. 140 с. Англ., укр., рос., пол.

 

Звітна конференція за підсумками виробничої практики на посаді психолога

 11 листопада 2021 р. відбулася звітна онлайн-конференція за підсумками виробничої практики на посаді психолога здобувачів вищої освіти ОС “Магістр” заочної форми навчання.
  Виробнича практика проходила на базі об’єднаного навчально-тренувального центру Сил підтримки ЗСУ (м. Кам’янець-Подільський), навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» Кам’янець-Подільської СЗОШ № 5, «Дім Милосердя» (м. Чортків, Тернопільська обл.), Іллінецького ліцею Заболотівської селищної ради Коломийського району Івано-Франківської області та ін.
  Під час звітної конференції студенти звітували про роботу, яку було проведено під час практики, презентували свої практичні досягнення, обговорили основні проблеми проходження практики та висловили свої пропозиції щодо удосконалення її проведення.

 

Настановчі конференції з практики

  08 листопада 2021 року відбулись настановчі онлайн-конференції з питань організації та проходження:
– навчальної експериментально-дослідницької практики у сфері психології для студентів підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня спеціальності 053 Психологія (Ps1-B19 групи). Термін проходження практики – з 08.11.2021 по 03.12.2021 р.;
– виробничої переддипломної практики для студентів підготовки фахівців другого (магістерського) рівня спеціальності 053 Психологія (Ps1-M20 групи). Термін проходження практики – з 08.11.2021 по 19.11.2021 р.
 Здобувачам вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня повідомлено зміст, завдання та інші організаційні моменти, а також був проведений інструктаж з охорони праці та безпеки життєдіяльності.
 Керівники практики дали відповіді на численні запитання студентів Ps1-B19 та Ps1-M20 груп.

Звітна конференція за підсумками проходження практики

  03 листопада 2021 р. на платформі Google Meet відбулася конференція із захисту практики здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія» (Ps1-B18) групи.
  З 27.09.2021 до 22.10.2021 р. студенти 45 групи перебували на виробничій психологічній практиці, яка тривала 4 тижні. Основною її метою стало формування у студентів навичок роботи з психологічною проблемою, а також виконання консультативної, просвітницької та психопрофілактичної діяльності. Студенти знайомились з особливостями організації психологічної роботи у базових закладах, зокрема, ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 ім. Т.Г. Шевченка, НВК №3 у складі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та ліцею, ЗОШ І-ІІІ ступенів №7, 8, 15, 16. Важливим аспектом роботи стало ознайомлення з інноваційними методами роботи психологів, виконання індивідуальних навчально-дослідницьких завдань та самостійне проведення психологічних занять у межах роботи над індивідуальною психологічною проблемою.
  Високу активність під час практики виявили студенти Гетіна Вікторія, Дрегуш Юлія, Передрій Олена, Черська Діана, Гульман Діана, Шупарська Анастасія та Починок Сніжана, що стало підставою для високої оцінки результатів їх роботи.