СПІВПРАЦЯ ЗІ СТЕЙКГОЛДЕРАМИ

РАДА СТЕЙКГОЛДЕРІВ ОПП  053 ПСИХОЛОГІЯ (рівень бакалаврський)

РАДА СТЕЙКГОЛДЕРІВ ОПП 053 ПСИХОЛОГІЯ (рівень магістерський)

ОПП “Психологія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Google форма для відгуків та пропозицій

ОПП “Психологія” другого (магістерського) рівня вищої освіти

Google форма для відгуків та пропозицій

Договори про співпрацю зі стейкголдерами

Стейкголдери про забезпечення фахових компетентностей

Продовжується співпраця зі стейкголдерами

Зустрічі зі стейкголдерами

Цікаві зустрічі зі стейкголдерами

ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ:

Триває обговорення проєктів освітньо-професійних програм

Обговорення проєктів освітньо-професійних програм зі студентами

Моніторинг здобувачами вищої освіти освітньо-професійних програм

Таблиця пропозицій стейкголдерів до проєкту освітньо-професійної програми підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальніст 053 Психологія (ОПП 2023 р.)

Таблиця пропозицій стейкголдерів до проєкту освітньо-професійної програми підготовки фахівців першого(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія (ОПП 2022 р.)

Таблиця пропозицій стейкголдерів до проєкту освітньо-професійної програми підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія (2022 р.)

Співпраця з Кам’янець-Подільським районним відділом філії державної установи  “Центр пробації”

Бінарні лекції для магістрів-психологів

Бінарна лекція для здобувачів вищої освіти спеціальності 053″Психологія”

Бінарне заняття з фахівцями Кам’янець-Подільського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Співпраця кафедри зі стейкголдерами