НАШІ ВИПУСКНИКИ: КРОКИ УСПІХУ

Наші випускники: кроки успіху

Посна Єлизавета Олександрівна у 2021 році закінчила Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, факультет спеціальної освіти, психології і соціальної роботи і здобула ступінь вищої освіти – магістр за спеціальністю “Психологія”, диплом з відзнакою. Після закінчення навчання працює фахівцем відділення психологічного забезпечення відділу кадрового забезпечення Харківського національного університету внутрішніх справ у місті Кам’янець-Подільський.
       Функціональні обов’язки:
– здійснює заходи психологічного забезпечення серед курсантів;
– під час психологічного супроводження освітнього процесу здійснює психодіагностичне вивчення курсантів;
– здійснює психологічне супроводження адаптації курсантів до специфіки навчання в університеті;
– проводить практичні заняття, тренінги з питань формування у курсантів необхідних мотивів, якостей та навичок;
– здійснює комплексні психопрофілактичні заходи з курсантами та магістрами, які потребують психологічної підтримки та допомоги;
– здійснює психологічне консультування курсантів для подолання проблем психологічного характеру, вирішення конфліктів та налагодження процесу ефективної комунікації з оточенням;
– проводить заходи психокорекції, спрямовані на усунення недоліків індивідуального особистісного розвитку, несприятливих психологічних, емоційних станів з метою підвищення адаптивних можливостей курсантів, відновлення їх психологічного благополуччя, розширення поведінкового діапазону;
– надає керівникам підрозділів курсантів рекомендації щодо створення оптимальних соціально-психологічних умов для ефективної діяльності, високої професійної функціональності в колективі;
– вживає заходи для оптимізації соціально-психологічного клімату в колективах, корекції внутрішньо-колективних відносин.

 

Ярема Степан Олегович у 2020 році закінчив Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології і здобув ступінь вищої освіти – бакалавр за спеціальністю «Психологія». Після закінчення навчання працює практичним психологом у навчальному закладі НВК ЗОШ “1-3 ст.” – ДНЗ с. Великі Гаї Тернопільської області
           Посадові обов’язки:
• бере участь в організації освітнього процесу, спрямованого на забезпечення умов для особистісного розвитку учнів, збереження їхнього повноцінного психічного здоров’я;
• проводить психолого-педагогічну діагностику готовності дітей до навчання в період їхнього переходу з однієї вікової групи до іншої;
• розробляє та впроваджує розвивальні, корекційні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, вікових, гендерних особливостей дітей та підлітків;
• сприяє вибору підлітками професії з урахуванням їх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів, можливостей, готує учнів до свідомого життя.
• здійснює превентивне виховання, профілактику злочинності, адиктивної поведінки і шкідливих звичок серед підлітків;
• проводить психологічну підтримку учнів і психолого-педагогічну корекцію девіантної поведінки неповнолітніх;
• бере участь у роботі комісій з питань соціально-правового захисту дітей, психолого-медико-педагогічних консультацій тощо;
• формує психологічну культуру педагогів, учнів, батьків, консультує з питань психології, її практичного використання в організації освітнього процесу.

Чопенко Алла Василівна у 2019 році закінчила Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології  і здобула ступінь вищої освіти – магістр за спеціальністю «Психологія» за напрямом підготовки «Психологія», диплом з відзнакою.
Після закінчення навчання працює практичним психологом у Криворізькому дитячому освітньому закладі комбінованого типу у місті Кривий Ріг.

                             Посадові обов’язки:
• здійснення діагностичного обстеження усіх учасників навчально-виховного процесу;
• здійснення консультацій педагогів і батьків;
• здійснення корекційно-розвивальної роботи з дітьми, які мають ППР;
• захист прав дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
• участь у атестаційній комісії ЗДО;
• здійснення психологічної просвіти батьків і педагогів;
• постійна співпраця з соціально-психологічною службою м. Кривий Ріг;
• супровід дітей позбавлених батьківського піклування, із сімей СЖО та АТО.                              

 

     Кравчук Наталія Русланівна у 2020 році закінчила Камʹянець–Подільський національний університет імені Івана Огієнка  та отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Психологія», здобула кваліфікацію «психолог, викладач вищого навчального закладу». Після закінчення навчання працює практикуючим психологом у м. Дунаївці. На даний період є керівником Дунаєвецької філії ГО Українська асоціація сімейних психологів.
                                            Посадові обов’язки:

1. Проведення психологічної просвіти серед населення.
3. Проведення підвищення кваліфікаціі фахівців сфери психології.
4. Надання консультації за запитом.
 5. Проведення тематичних зустрічей з населенням.

 

Чапля Софія Іванівна у 2021 році закінчила Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,  факультет  спеціальної освіти, психології та соціальної роботи   і здобула ступінь вищої освіти – магістр за спеціальністю «Психологія» за напрямом підготовки «Психологія», диплом з відзнакою. Після закінчення навчання працює практичним психологом у Старововчинецькому ліцеї Чернівецької області  у с. Старий Вовчинець.

                                Посадові обов’язки:

  • здійснення діагностичного обстеження учнів;
  • здійснення консультаційної роботи педагогів і батьків;
  • здійснення корекційно-розвивальної роботи з дітьми, які мають проблеми у навчанні;
  • здійснення психологічної просвіти батьків і педагогів;
  • супровід дітей позбавлених батьківського піклування, із сімей СЖО та АТО.

 

 

       Гаврилова Ірина Василівна у 2021  р. закінчила  Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка факультет корекційної та соціальної педагогіки та психології за спеціальністю «Психологія». Після закінчення університету працює на посаді психолога КУ «Інклюзивно-ресурсний центр Теребовлянської міської ради «Тернопільської області.
                  У посадові обов’язки входить:
-проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з метою визначення її особливих освітніх потреб;
-проведення корекційно-розвивальних занять із дітьми з особливими освітніми потребами;
надання консультацій батькам щодо навчання і виховання дітей з особливостями розвитку;
-здійснення просвітницької діяльності шляхом проведення тренінгів, семінарів, майстер –класів з питань надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг.

   Сторожук Марина Василівна  у 2018 році закінчила Камʹянець–Подільський національний університет імені Івана Огієнка та отримала диплом магістра за спеціальністю «Психологія», здобула кваліфікацію «психолог, викладач вищого навчального закладу». З 2018 року працює психологом-консультантом у Державній прикордонній службі України.

                                                Посадові обов’язки:
• збирання, аналізування та оцінювання психологічної інформації про персонал;
• здійснення консультацій персоналу;
• професійно-психологічне обстеження персоналу здійснюється для виявлення посадових осіб, які мають відхилення від нормального процесу соціальної, професійної та психологічної адаптації;
• займається формуванням кадрового резерву органу;
• проведенням комплексного соціально-психологічного обстеження підрозділу;
• вивчення матеріалів за результатами професійно-психологічного відбору посадової особи.

Дорофєєва Катерина Ігорівна у 2018 році закінчила Камʹянець–Подільський національний університет імені Івана Огієнка  та отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Психологія», здобула кваліфікацію «психолог, викладач вищого навчального закладу».

З 2018 по теперішній час працює практичним психологом у Кам’янець – Подільському ДНЗ №19.
                                             У посадові обов’язки входять:
1. Психологічна просвіта педагогічного колективу, дітей, батьків.
2. Консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу з питань виховання дітей, створення сприятливих умов для їх розвитку.
3. Психологічна профілактика – своєчасне попередження відхилень у становленні особистості, труднощів у міжособистісних стосунках, конфліктів.
4. Діагностика (психологічне обстеження дітей з метою визначення відповідності віковим нормам та готовності дітей до навчання), виявлення дітей «групи ризику».
5. Корекція – здійснення психолого-педагогічних заходів з метою усунення відхилень в психічному та особистісному розвитку.

  

   Єгорова Анастасія Андріївна  у 2016 році закінчила Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології і здобула ступінь вищої освіти – магістр за спеціальністю «Психологія» за напрямом підготовки «Психологія», диплом з відзнакою.
    З 2016 по 2017 рр. працювала практичним психологом у НВК №13 м. Кам’янець-Подільського.
   З 2017 р. по теперішній час працює практичним психологом у Кам’янець – Подільському ДНЗ №13.
         У посадові обов’язки входять:
1. Психологічна просвіта педагогічного колективу, дітей, батьків.
2. Консультативно-методична допомога усім учасникам навчально-виховного процесу з питань виховання дітей, створення сприятливих умов для їх розвитку.
3. Психологічна профілактика – своєчасне попередження відхилень у становленні особистості, труднощів у міжособистісних стосунках, конфліктів.
4. Діагностика (психологічне обстеження дітей з метою визначення відповідності віковим нормам та готовності дітей до навчання), виявлення дітей «групи ризику».
5. Корекція – здійснення психолого-педагогічних заходів з метою усунення відхилень в психічному та особистісному розвитку.
6. Розвиток – сприяння повноцінному психічному та особистісному розвитку дитини.

 

Мірон Юлія Дмитрівна у 2016 році  закінчила Камʹянець–Подільський національний університет імені Івана Огієнка  та отримала диплом магістра за спеціальністю «Психологія», здобула кваліфікацію «психолог, викладач вищого навчального закладу». Після закінчення навчання і по теперішній час працює головним спеціалістом-психологом у військовому районному комісаріаті м. Хотин.
                 У посадові обов’язки входять:
1. Організовувати заходи професійно – психологічного відбору громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць, кандидатів на строкову військову службу, кандидатів на військову службу за контрактом, кандидатів для навчання у ВВНЗ.
2. Проводити заходи психологічної роботи з військовослужбовцями та членами їх сімей, працівниками Збройних Сил України організувати психологічне консультування особового складу та (за необхідністю) заходи індивідуальної психологічної корекції.
3. Проводити заходи психологічної роботи щодо забезпечення бойової готовності.
4. Вивчати професійно – психологічні особливості кандидатів на проходження військової служби за контрактом, надати рекомендації щодо доцільності комплектування підрозділів відповідно до військово-професійної спрямованості.
5. Здійснювати психологічний аналіз службово-бойової діяльності учбового процесу, виховної роботи та готує пропозиції щодо підвищення їх ефективності.
6. Брати участь в організації і особисто проводити заняття з психологічної підготовки особового складу.
7. Вивчати професійно-психологічні особливості військовослужбовців (резервістів), осіб які виявили бажання поповнити лави Збройних Сил України, соціально-психологічні процеси і явища в військовому комісаріаті.
8. Надавати пропозиції щодо комплектування військових частин військовослужбовцями (резервістів) за психологічною сумісністю.
9. Розробляти рекомендації військовому комісару щодо організації індивідуально-виховної роботи з підлеглими.
10. Вивчати та аналізувати причини правопорушень та випадки недисциплінованості військовослужбовців, проводити заходи щодо їх профілактики.

     Лисик Антоніна Юріївна у 2015 році закінчила Камʹянець–Подільський національний університет імені Івана Огієнка  та отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Психологія», здобула кваліфікацію «психолог, викладач вищого навчального закладу». З 2016 року по 2019 рік працювала практичним психологом у Хмельницькому навчально-виховному комплексі №2. З 2019 року по сьогодні – практичний психолог у Камʹянець-Подільський спеціалізованій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням німецької мови Хмельницької області.

                      У посадові обовʹязки входить:

1. участь в організації навчально-виховної роботи;
2. організація семінарів та консультувань для педагогічних працівників та батьків;
3. організаційно-методична робота та ін.