МОНОГРАФІЇ

МОНОГРАФІЇ:

  1. Onufriieva L.A. The Psychology of Professional Realization of a Future Specialist’s Personality: Theoretical and Methodological Aspect. BonusLiber: Rzeszów, 2017.  194 s.
  2. Онуфрієва Л.А., Гончарук Н.М. Психологічні умови корекції емоційної сфери дітей юнацького віку у ситуаціях, пов’язаних із розлученням батьків.  Особистість в умовах суспільних трансформацій: становлення та розвиток : колективна монографія / [Н.М. Гончарук, Л.А. Онуфрієва, О.М. Вержиховська та ін.]; за редакцією Н.М. Гончарук, Л.А. Онуфрієвої, О.М. Вержиховської. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018.  220 с. С.44–77.
  3. Гоцуляк Н.Є. Креативність як показник розвитку професійної діяльності викладача закладу вищої освіти. Особистість в умовах суспільних трансформацій: становлення та розвиток : колективна монографія / [Н.М. Гончарук, Л.А. Онуфрієва, О.М. Вержиховська та ін.]; за редакцією Н.М. Гончарук, Л.А. Онуфрієвої, О.М. Вержиховської. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018.  220 с. С.44–77.
  4. Чайковська О.М. Психологія конфліктності молодших підлітків, схильних до девіантної поведінки : монографія. Київ : КНТ, 2018. 166 с.
  5.  Чеканська О.А., Дідик Н.М.  Трансцендентність: дефініція поняття. Science, research, development : monografia.  Berlin, 2019.  Р. 138–143.
  6. Соціально-психологічні проблеми психології становлення особистості майбутнього фахівця : колективна монографія / [О. Гудима, Е. Івашкевич, Р. Сімко, О. Шевчук, Ерн. Івашкевич, Д. Куриця, Н. Славіна, Л. Онуфрієва, О. Чайковська, Л. Примачок, А. Сімко, Ю. Чала] ; за ред. Ед. Івашкевича, Л. Онуфрієвої. Кам`янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. 348с. ISBN 978-617-7626-96-0
  7. Актуальні проблеми психології розвитку і самоствердження особистості у навчальному середовищі: колективна монографія / [Ю. Данчук, О. Чеканська, Н. Михальчук, І. Коваль, А. Яцюрик, Н. Семенів, Н. Гончарук] ; за ред. Н. Михальчук, Л. Онуфрієвої. Кам’янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2020. 212 с. ISBN 978-617-7626-95-3
  8. Онуфрієва Л.А. Розвиток професіоналізму майбутніх фахівців соціономічних професій: соціально-психологічний вимір : монографія. Київ : Видавець Бихун В.Ю., 2020. 320 с. 
  9. Гончарук Н.М., Вержиховська О.М. Соціально-психологічні підходи до планування корекційної роботи з формування комунікативних вмінь у дітей із порушеннями інтелекту. Сучасні проблеми спеціальної та інклюзивної освіти: теорія, досвід, інновації : монографія / за ред.. проф. І.В. Татьянчикової. Вид. 4. Слов’янськ : Вид-во Б.І. Маторіна, 2021. С. 31‒47.