СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПСИХОЛОГІЯ 2021 р. (перший бакалаврський рівень вищої освіти)

Вступ до спеціальності

Історія психології

Практикум із загальної психології

Психологія екстремальних ситуацій

Диференційна психологія

Соціальна психологія

Психологія праці та професіоналізму

Тренінг комунікативної компетентності

Математичні методи в психології

Психокорекція

Основи психологічної реабілітації та адаптації

Психодіагностика

Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології

Психологія розвитку

Зоопсихологія та порівняльна психологія

Загальна психологія

Психологічне консультування

Експериментальна психологія

Теорії особистості

Юридична психологія

Основи наукових досліджень

Методика викладання психології

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПСИХОЛОГІЯ 2021 р. (другий магістерський  рівень вищої освіти)

Психотерапевтичні техніки

Актуальні проблеми сучасної психології

Психологія опанувальної поведінки

Методика наукових досліджень

Психологічна служба

Практикум з психодіагностики

Теоретико-методологічні проблеми психології

Психологія стресу

Класичні експерименти в різних галузях психології

Геронтопсихологія

Іноземна мова

Цифрова грамотність

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПСИХОЛОГІЯ 2020 р. (перший бакалаврський рівень вищої освіти)

Експериментальна психологія

Юридична психологія

Диференційна психологія

Історія психології

Методика викладання психології

Психологія праці та інженерна психологія

Психологія управління

Психологія девіантної поведінки

Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології

Психодіагностика

Математичні методи в психології

Сімейне консультування

Психологія сім’ї

Психологічне консультування

Основи психотерапії

Загальна психологія

Теорія і практика ведення тренінгу

Основи психологічної реабілітації

Основи психологічної практики

Психокорекція

Клінічна психологія

Патопсихологія з основами психопатології

Теорії особистості

Психологія розвитку

Соціальна психологія

Психологія впливу

Психологія профорієнтації

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПСИХОЛОГІЯ 2020 р. (другий магістерський  рівень вищої освіти)

Геронтопсихологія

Актуальні проблеми сучасної психології

Сімейне консультування

Психологія сексуальності

Методика наукових досліджень

Психотерапевтичні техніки

Теоретико-методологічні проблеми психології

Психологія опанувальної поведінки

Когнітивна психологія

Практикум з психодіагностики

Класичні експерименти в різних галузях психології

Психологічна служба

Теоретико-методологічні проблеми психології

Іноземна мова