НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Навчальні дисципліни, викладання яких
забезпечують у 2021-2022 навчальному році
науково-педагогічні працівники
кафедри загальної та практичної психології

1. Актуальні проблеми сучасної психології
2. Вступ до спеціальності
3. Геронтопсихологія
4. Диференційна психологія
5. Діагностичні та дослідницькі методи психології: психодіагностика
6. Експериментальна психологія
7. Загальна психологія
8. Зоопсихологія та порівняльна психологія
9. Історія психології
10. Кататимно-імагінативна психотерапія: теорія і практика
11. Класичні експерименти в різних галузях психології
12. Клінічна психологія
13. Когнітивна психологія (Вибір з каталогу)
14. Кризова психологія
15. Математичні методи в психології
16. Методика викладання психології
17. Методика наукових досліджень
18. Методика організації роботи практичного психолога
19. Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології
20. Основи психодрами
21. Основи психологічної реабілітації та адаптації
22. Основи психотерапії
23. Основи теоретичної психології: загальна психологія
24. Основи теоретичної психології: зоопсихологія та порівняльна психологія
25. Патопсихологія з основами психопатології
26. Порівняльна психологія
27. Практикум з психодіагностики
28. Практикум із загальної психології
29. Психодіагностика
30. Психокорекція
31. Психологічна служба
32. Психологічна служба Державної служби надзвичайних ситуацій
33. Психологічне консультування
34. Психологія ведення переговорів (вибір з каталогу)
35. Психологія впливу (вибір з переліку)
36. Психологія девіантної поведінки (вибір з каталогу)
37. Психологія діяльності (Вибір з переліку)
38. Психологія екстремальних ситуацій
39. Психологія міжособистісних взаємин та комунікації
40. Психологія опанувальної поведінки
41. Психологія праці та інженерна психологія
42. Психологія праці та професіоналізму
43. Психологія професійної діяльності співробітників правоохоронних органів
44. Психологія профорієнтації (вибір з переліку)
45. Психологія розвитку
46. Психологія сім’ї
47. Психологія суїцидальної поведінки (Вибір з переліку)
48. Психологія травмуючих ситуацій
49. Психологія управління
50. Психотерапевтичні техніки
51. Соціальна психологія
52. Теоретико-методологічні проблеми психології
53. Теорії особистості
54. Теорія і практика ведення тренінгів
55. Тілесно-орієнтовані психологічні техніки
56. Тренінг комунікативної компетенції майбутніх психологів
57. Тренінг формування професійної ідентичності та мотивації майбутніх психологів
58. Юридична психологія

Практика:
1. Виробнича переддипломна практика
2. Виробнича практика на посаді психолога
3. Виробнича психологічна практика
4. Навчальна експериментально-дослідницька практика у сфері психології
5. Навчальна психологічна практика