АТЕСТАЦІЯ

Положення про організацію освітнього процесу в Кам’янець-Подільському національному університеті  імені Івана Огієнка

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в  Кам’янець-Подільському  національному університеті імені Івана Огієнка

Методичні рекомендації з написання і оформлення дипломних робіт (проєктів) студентами Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Програма атестації для спеціальності 053 Психологія ступеня вищої освіти “Магістр”(денна форма навчання) (1р. 4 міс.) (2021-2022 н.р.)

Програма атестації для спеціальності 053 Психологія ступеня вищої освіти “Бакалавр” (денна та заочна форма навчання) (2021-2022 н.р)

Програма атестації для спеціальності 053 Психологія ступеня вищої освіти “Бакалавр” (на основі ОКР “молодший спеціаліст”) (заочна форма навчання) (2021-2022 н.р.)

Програма атестації для спеціальності 053 Психологія ступеня вищої освіти “Магістр”(заочна форма навчання) (1 р. 10 міс.) (2021-2022 н.р.)

Програма атестації для спеціальності 053 Психологія ступеня вищої освіти “Магістр”(денна та заочна  форма навчання) (1р. 4 міс.) (2022-2023 н.р.)