АТЕСТАЦІЯ

Положення про організацію освітнього процесу в Кам’янець-Подільському національному університеті  імені Івана Огієнка

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в  Кам’янець-Подільському  національному університеті імені Івана Огієнка

Методичні рекомендації з написання і оформлення дипломних робіт (проєктів) студентами Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Програма атестації для спеціальності 053 Психологія ступеня вищої освіти “Магістр” (1 р. 4 міс.)

Програма атестації для спеціальності 053 Психологія ступеня вищої освіти “Магістр”(заочна форма навчання) (1 р. 10 міс.)

Програма атестації для спеціальності 053 Психологія ступеня вищої освіти “Бакалавр” (на основі ОКР “молодший спеціаліст”) (заочна форма навчання)

Програма атестації для спеціальності 053 Психологія ступеня вищої освіти “Бакалавр” (денна та заочна форма навчання)

Програма атестації для спеціальності 053 Психологія ступеня вищої освіти “Магістр”(денна форма навчання) (1р. 4 міс.)