АТЕСТАЦІЯ

Положення про організацію освітнього процесу в Кам’янець-Подільському національному університеті  імені Івана Огієнка

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в  Кам’янець-Подільському  національному університеті імені Івана Огієнка

Методичні рекомендації з перевірки курсових, дипломних / кваліфікаційних робіт (проєктів), дисертацій  здобувачів вищої освіти  Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на рівень унікальності (нова редакція)

Методичні рекомендації до виконання та захисту курсових, дипломних / кваліфікаційних робіт (проєктів) (для здобувачів вищої освіти спеціальності 053 “Психологія”.

Програма атестації для спеціальності 053 Психологія ступеня вищої освіти “Бакалавр” (денна та заочна форма навчання) (2022-2023 н.р)

Програма атестації для спеціальності 053 Психологія ступеня вищої освіти “Магістр”(денна та заочна  форма навчання)  (2023-2024 н.р.)