ЧАЙКОВСЬКА ОКСАНА МИКОЛАЇВНА

Чайковська Оксана Миколаївна

Посада старший викладач кафедри загальної та практичної психології

Науковий ступінь кандидат психологічних наук

Освіта: Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут, 1997 р., спеціальність «Дефектологія. Олігофренопедагогіка і практична психологія», кваліфікація «Вчитель допоміжної школи. Практичний психолог у закладах освіти»).

Кам’янець-Подільський державний університет, 2007 р., cпеціальність «Психологія», кваліфікація «Магістр психології, викладач психології вищого навчального закладу».

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Спеціальність: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Тема: Психологічні особливості корекції конфліктності у молодших підлітків, схильних до девіантної поведінки.

Навчальний заклад (наукова установа), у якій відбувся захист дисертації:

Київський університет імені Бориса Грінченка.

Навчальні дисципліни, що викладає науково-педагогічний працівник: “Психологія девіантної поведінки”, “Психологія діяльності”, “Психологія колективу”, “Сімейне консультування”, “Психологія навчання та самореалізації” та ін.

Сфера наукових інтересів: проблеми вікової та педагогічної психології, психологія девіантної поведінки, психологія конфлікту.

Автор понад 80 публікацій.

Cписок наукових праць

Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури