СИЛАБУСИ БАКАЛАВРІВ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПСИХОЛОГІЯ 2022 р.

Тренінг соціально-психологічної адаптації

Історія психології

Вступ до спеціальності

Теорії особистості

Соціальна психологія

Математичні методи в психології 

Юридична психологія

Психологічна реабілітація

Психологія управління

Психологія праці та професіоналізму

Психологія коучингу

Психологія девіантної поведінки

Психодіагностика

Психологічне консультування

Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології

Загальна психологія з практикумом

Експериментальна психологія

Диференційна психологія

Вікова та педагогічна психологія

Клінічна психологія

Іноземна мова

Психокорекція

Психологія екстремальних ситуацій

Основи психотерапії

Соціально-правові студії

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Основи наукових досліджень

Фізична культура

Філософія

Історія та культура України

Інформаційні технології

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПСИХОЛОГІЯ 2021 р.

Тренінг комунікативної компетентності

Психологія розвитку

Психодіагностика

Експериментальна психологія

Диференційна психологія

Іноземна мова

Основи психологічної реабілітації та адаптації

Практикум із загальної психології

Історія психології

Юридична психологія

Теорії особистості

Соціальна психологія

Психологія управління

Психологія праці та професіоналізму

Психологічне консультування

Основи психолінгвістики

Основи психодрами

Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології

Математичні методи в психології 

Клінічна психологія

Зоопсихологія та порівняльна психологія

Загальна психологія

Вступ до спеціальності

Психокорекція

Психологія екстремальних ситуацій

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Основи наукових досліджень

Фізична культура

Філософія

Соціально-правові студії

Анатомія і фізіологія людини

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПСИХОЛОГІЯ 2020 р. 

Практикум із загальної психології

Іноземна мова

Іноземна мова (німецька)

Історія психології 

Юридична психологія

Тренінг формування професійної ідентичності та мотивації майбутніх психологів

Теорія і практика ведення тренінгів

Тренінг комунікативної компетентності

Теорії особистості

Психологія управління

Психологія міжособистісних взаємин та комунікації

Психологія розвитку

Психологічне консультування

Патопсихологія з основами психопатології

Основи психодрами

Основи психотерапії

Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології

Математичні методи в психології

Клінічна психологія

Зоопсихологія та порівняльна психологія

Загальна психологія

Експериментальна психологія

Диференційна психологія

Вступ до спеціальності

Психодіагностика

Психологія праці та професіоналізму

Основи психологічної реабілітації та адаптації

Психокорекція

Кататимно-імагінативна психотерапія: теорія і практика

Психологія сім’ї

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Основи наукових досліджень

Фізична культура

Філософія

Соціально-політичні студії

Анатомія і фізіологія людини

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПСИХОЛОГІЯ 2019 р. 

Психокорекція

Основи психологічної реабілітації та адаптації

Тренінг формування професійної ідентичності та мотивації майбутніх психологів

Тренінг комунікативної компетентності

Теорії особистості

Юридична психологія

Теорія і практика ведення тренінгів

Експериментальна психологія

Основи психодрами

Історія психології

Соціальна психологія

Психологія управління

Психологія праці та інженерна психологія

Психологія розвитку

Психодіагностика

Психологічне консультування

Патопсихологія з основами психопатології

Основи психотерапії

Основи психолінгвістики

Іноземна мова (німецька)

Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології

Математичні методи в психології 

Клінічна психологія

Іноземна мова

Зоопсихологія та порівняльна психологія

Загальна психологія

Диференційна психологія

Вступ до спеціальності

Практикум із загальної психології

Методика організації роботи практичного психолога

Тілесно-орієнтовані психотерапевтичні техніки

Методика викладання психології

Психологія сім’ї

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Основи наукових досліджень

Фізична культура

Філософія

Соціально-політичні студії

Анатомія і фізіологія людини