АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА (нова редакція)

ПРОГРАМИ МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ УЧАСТІ В ПРОГРАМАХ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ

МІЖНАРОДНІ УГОДИ

Закордонні стажування викладачів:

Онуфрієва Л.А. (16.11.2015-16.05.2016). Польща, Жешівський університет)

Онуфрієва Л.А.(09.07.2018-24.08.2018) .Польща, Люблінський Католицький університет)

Чайковська О.М. (15.07.2019-28.08.2019). Польща, Люблінський Католицький університет)

Логвіна О.А. (09.07.2018.-24.08.2018) Польща. Люблінський Католицький університет)

Данчук Ю.П. (15.07.2019-28.08.2019) Польща. Люблінський Католицький університет)

Сімко Р.Т. (15.07.2019-28.08.2019) Польща. Люблінський Католицький університет)

Гоцуляк Н.Є. (27.02.2021). Польща. Куявська вища школа

Куриця Д.І. (27.02.2021). Польща.Куявська вища школа

Витяг з протоколу засідання кафедри загальної та практичної психології