ДАНЧУК ЮЛІЯ ПЕТРІВНА

 Данчук Юлія Петрівна

Посада   старший викладач кафедри загальної та практичної психології

Науковий ступінь  кандидат психологічних наук

Вчене звання доцент

Освіта: Кам’янець-Подільський державний університет, 2005 р.,  спеціальність «Дефектологія. Олігофренопедагогіка. Психологія», кваліфікація «Вчитель допоміжної школи. Практичний психолог у закладах освіти».

Кам’янець-Подільський державний університет, 2006 р.,  спеціальність «Психологія», кваліфікація «Магістр психології, викладач психології».

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Спеціальність: 19.00.07  –  педагогічна та вікова психологія.

Тема: Особливості психічної регуляції рухової активності у підлітків.

Навчальний заклад (наукова установа), у якій відбувся захист дисертації: 

Київський університет імені Бориса Грінченка.

Навчальні дисципліни, що викладає науково-педагогічний працівник:

Психотерапевтичні техніки”,

“Психологія екстремальних ситуацій”,

“Теорія і практика ведення тренінгів”

“Тренінг комунікативної компетенції майбутніх психологів”

Сфера наукових інтересів:  проблеми вікової та педагогічної психології, психологія регуляції та саморегуляції поведінки, психологія особистісного зростання.

Відомості про підвищення кваліфікації:

  • Cтажування у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки з 25 лютого 2019 по 01 квітня 2019 р. (180 годин (6 кредитів ЄКТС)) з теми «Психологічні особливості професійного вигорання педагогів та засоби його профілактики» (свідоцтво № 25/19 від 01 квітня 2019 р.).
  • Стажування в Інституті наук про родину і соціальну працю Люблінського Католицького університету Іоанна Павла ІІ (м. Люблін, Польща) при кафедрі публічного здоров’я з теми «Тріадні взаємовідносини в родині в контексті розвитку тілесного Я» у межах програми «Здоров’язберігаючі технології та якість життя: медичні, педагогічні, соціально-психологічні виміри»; підвищення кваліфікації «Здобутки та тенденції університетської освіти в країнах ЄС» з 15 липня 2019 р. по 28 серпня 2019 р. (180 годин (6 кредитів ЄКТС)) (сертифікат №14-4/38 /2019 від 28 серпня 2019).

Автор понад 100 публікацій.

Список наукових праць


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури