ДАНЧУК ЮЛІЯ ПЕТРІВНА

 Данчук Юлія Петрівна

Посада   старший викладач кафедри загальної та практичної психології

Науковий ступінь  кандидат психологічних наук

Освіта: Кам’янець-Подільський державний університет, 2005 р.,  спеціальність «Дефектологія. Олігофренопедагогіка. Психологія», кваліфікація «Вчитель допоміжної школи. Практичний психолог у закладах освіти».

Кам’янець-Подільський державний університет, 2006 р.,  спеціальність «Психологія», кваліфікація «Магістр психології, викладач психології».

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Спеціальність: 19.00.07  –  педагогічна та вікова психологія.

Тема: Особливості психічної регуляції рухової активності у підлітків.

Навчальний заклад (наукова установа), у якій відбувся захист дисертації: 

Київський університет імені Бориса Грінченка.

Навчальні дисципліни, що викладає науково-педагогічний працівник: “Психотерапевтичні техніки”, “Психологія профорієнтації”, “Психологія екстремальних ситуацій”, “Тренінг психологічної адаптації”, “Тренінг особистісного розвитку”.

Сфера наукових інтересів:  проблеми вікової та педагогічної психології, психологія регуляції та саморегуляції поведінки, психологія особистісного зростання.

Автор понад 80 публікацій.

Список наукових праць


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури