ГУДИМА ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Гудима Олександр Васильович

Посада доцент кафедри загальної та практичної психології

Науковий ступінь кандидат психологічних наук

Вчене звання доцент

Освіта: Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, 2002 р., спеціальність «Дефектологія, олігофренопедагогіка, практична психологія», кваліфікація «Вчитель допоміжної школи, практичний психолог в закладах освіти».

Кам’янець-Подільський державний університет, 2004 р., спеціальність «Психологія», кваліфікація «Викладач психології».

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук (2007р.)

Спеціальність: 19.00.07 – вікова та педагогічна психологія.

Тема: Психолого-педагогічні детермінанти моральних вчинків учнів молодшого шкільного віку.

Навчальний заклад (наукова установа), у якій відбувся захист дисертації:

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова.

Вчене звання (2014 р.)

Доцент кафедри загальної та практичної психології.

Навчальні дисципліни, що викладає науково-педагогічний працівник:Психологія розвитку”, “Психодіагностика”, “Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології”, Теоретико-методологічні проблеми психології”, Когнітивна психологія”.

Сфера наукових інтересів: актуальні проблеми особистості в різні вікові періоди.

Автор понад 80 публікацій.

Список наукових праць


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури