ЛОГВІНА ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА

Логвіна Оксана Анатоліївна

Посада   доцент кафедри загальної та практичної психології

Науковий ступінь  кандидат психологічних наук

Вчене звання   доцент

Освіта: Кам’янець-Подільський державний університет, 2005 р.,  спеціальність «Дефектологія. Олігофренопедагогіка. Психологія», кваліфікація «Вчитель допоміжної школи. Практичний психолог у закладах освіти».

Кам’янець-Подільський державний університет, 2006 р.,  спеціальність «Психологія», кваліфікація «Магістр психології, викладач психології».

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Спеціальність: 19.00.01  –  загальна психологія, історія психології.

Тема: Історія становлення психологічної науки на Поділлі (кінець ХІХ – початок ХХ століття).

Навчальний заклад (наукова установа), у якій відбувся захист дисертації:

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України (2013 р., м. Київ)

Навчальні дисципліни, що викладає науково-педагогічний працівник:

“Історія психології”,

“Диференційна психологія”,

“Методика викладання психології”  

“Психологія стресу”

Сфера наукових інтересів: проблеми історії становлення та розвитку психологічної науки в Україні, диференційна психологія, психологія міжособистісних взаємин, психологічне консультування та психотерапія, метод кататимно-імагінативної психотерапії.

Відомості про підвищення кваліфікації:

  • Стажування у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки при кафедрі загальної і соціальної психології та соціології з 25 лютого 2019 року по 1 квітня 2019 року з теми «Психопрофілактика та психокорекція стресу в професійній діяльності викладачів» (180 годин (6 кредитів ЄКТС)), (свідоцтво № 27/19, Наказ № 45 – К/В від 25 лютого 2019 р.).
  • Стажування в Інституті наук про родину і соціальну працю Люблінського католицького університету Іоанна Павла ІІ (м. Люблін, Республіка Польща) при кафедрі публічного здоров’я та кафедрі психопедагогіки родини з 09 липня 2018 року по 24 серпня 2018 року з теми «Психологічні технології в родинному консультуванні та збережені психічного здоров’я», (180 годин (6 кредитів ЄКТС)), (сертифікат № 45776-5/09/2018).

Автор понад 200 публікацій.

Список наукових праць

Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури