МОНОГРАФІЇ

МОНОГРАФІЇ:

  1. Onufriieva L.A. The Psychology of Professional Realization of a Future Specialist’s Personality: Theoretical and Methodological Aspect. BonusLiber: Rzeszów, 2017.  194 s.
  2. Онуфрієва Л.А., Гончарук Н.М. Психологічні умови корекції емоційної сфери дітей юнацького віку у ситуаціях, пов’язаних із розлученням батьків.  Особистість в умовах суспільних трансформацій: становлення та розвиток : колективна монографія / [Н.М. Гончарук, Л.А. Онуфрієва, О.М. Вержиховська та ін.]; за редакцією Н.М. Гончарук, Л.А. Онуфрієвої, О.М. Вержиховської. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018.  220 с. С.44–77.
  3. Гоцуляк Н.Є. Креативність як показник розвитку професійної діяльності викладача закладу вищої освіти. Особистість в умовах суспільних трансформацій: становлення та розвиток : колективна монографія / [Н.М. Гончарук, Л.А. Онуфрієва, О.М. Вержиховська та ін.]; за редакцією Н.М. Гончарук, Л.А. Онуфрієвої, О.М. Вержиховської. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018.  220 с. С.44–77.
  4. Чайковська О.М. Психологія конфліктності молодших підлітків, схильних до девіантної поведінки : монографія. Київ : КНТ, 2018. 166 с.
  5.  Чеканська О.А., Дідик Н.М.  Трансцендентність: дефініція поняття. Science, research, development : monografia.  Berlin, 2019.  Р. 138–143.