НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Навчальні дисципліни, викладання яких
забезпечують у 2020-2021 навчальному році
науково-педагогічні працівники
кафедри загальної та практичної психології

1. Актуальні проблеми психології
2. Вступ до спеціальності
3. Геронтопсихологія
4. Диференційна психологія
5. Експериментальна психологія
6. Загальна психологія
7. Зоопсихологія та порівняльна психологія
8. Історія психології
9. Класичні експерименти в різних галузях психології
10. Клінічна психологія
11. Кризова психологія
12. Математичні методи в психології
13. Математичні методи у психології
14. Методика викладання психології
15. Методика наукових досліджень
16. Методика організації роботи практичного психолога
17. Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології
18. Основи пихологічної реабілітації та адаптації
19. Основи психодрами
20. Основи психологічної практики

21. Основи психотерапії
22. Патопсихологія з основами психопатології
23. Порівняльна психологія
24. Практикум з психодіагностики
25. Практикум із загальної психології
26. Психодіагностика
27. Психокорекція
28. Психологічна допомога в кризових та екстремальних ситуаціях
29. Психологічна служба
30. Психологічне консультування
31. Психологія агресії та тероризму
32. Психологія ведення переговорів
33. Психологія впливу
34. Психологія девіантної поведінки
35. Психологія екстремальних ситуацій
36. Психологія залежності
37. Психологія масової поведінки
38. Психологія міжособистісних взаємин та комунікацій
39. Психологія навчання та самореалізації
40. Психологія національної самосвідомості
41. Психологія праці та інженерна психологія
42. Психологія праці та професіоналізму
43. Психологія професійної діяльності співробітників правоохоронних органів
44. Психологія профорієнтації
45. Психологія розвитку
46. Психологія сексуальності
47. Психологія сім’ї
48. Психологія стресу
49. Психологія травмуючих ситуацій
50. Психологія управління
51. Психомоторика
52. Психотерапевтичні техніки
53. Сімейне консультування
54. Соціальна психологія
55. Теоретико-методологічні проблеми психології
56. Теорії особистості
57. Теорія і практика ведення тренінгів
58. Тілесно-орієнтовані психологічні техніки
59. Тілесно–орієнтовані психотерапевтичні техніки
60. Тренінг комунікативної компетентності
61. Тренінг комунікативної компетенції майбутніх психологів
62. Тренінг психологічної адаптації
63. Тренінг формування професійної ідентичності та мотивації майбутніх психологів
64. Юридична психологія

Практика:
1. Виробнича переддипломна практика
2. Виробнича практика на посаді психолога
3. Навчальна експериментально-дослідницька практика у сфері психології
4. Навчальна психологічна практика
5. Психологічна практика