НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Навчальні дисципліни, викладання яких
забезпечують у 2019-2020 навчальному році
науково-педагогічні працівники
кафедри загальної та практичної психології

1. Актуальні проблеми психології
2. Вступ до спеціальності
3. Геронтопсихологія
4. Диференційна психологія
5. Експериментальна психологія
6. Загальна психологія
7. Зоопсихологія та порівняльна психологія
8. Історія психології
9. Клінічна психологія
10. Когнітивна психологія
11. Кризова психологія
12. Математичні методи в психології
13. Методика викладання психології
14. Методика викладання психології у вищій школі
15. Методика наукових досліджень
16. Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології
17. Основи психодрами
18. Основи психологічної практики
19. Основи психологічної реабілітації та адаптації
20. Основи психотерапії
21. Патопсихологія з основами психопатології
22. Практикум із загальної психології
23. Психодіагностика
24. Психокорекція
25. Психологічна допомога в кризових та екстремальних ситуаціях
26. Психологічне консультування
27. Психологія агресії та тероризму
28. Психологія ведення переговорів
29. Психологія впливу
30. Психологія девіантної поведінки
31. Психологія діяльності
32. Психологія екстремальних ситуацій
33. Психологія залежності
34. Психологія колективу
35. Психологія масової поведінки
36. Психологія навчання та самореалізації
37. Психологія праці та інженерна психологія
38. Психологія профорієнтації
39. Психологія розвитку
40. Психологія сексуальності
41. Психологія сім’ї
42. Психологія страху
43. Психологія тероризму та переговорів
44. Психологія травмуючих ситуацій
45. Психологія управління
46. Психотерапевтичні техніки
47. Реабілітаційна психологія
48. Сімейне консультування
49. Теоретико-методологічні проблеми психології
50. Теорії особистості
51. Теорія і практика ведення тренінгів
52. Тілесно-орієнтовані психологічні техніки
53. Тренінг комунікативної компетенції
54. Тренінг комунікативної компетенції майбутніх психологів
55. Тренінг психологічної адаптації
56. Тренінг формування професійної ідентичності та мотивації майбутніх психологів
57. Юридична психологія

Практики:

1. Виробнича практика
2. Виробнича практика на посаді практичного психолога
3. Навчальна психологічна практика
4. Педагогічна (асистентська) практика
5. Психологічна практика