Програми практики

Робоча програма практики для студентів ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, освітньо-професійної програми “Психологія”

Робоча програма практики для студентів ІІI курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, освітньо-професійної програми “Психологія”

Робоча програма практики для студентів ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, освітньо-професійної програми “Психологія”

Робоча програма практики для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, освітньо-професійної програми “Психологія” (1р. 4 міс.)

Робоча програма практики для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, освітньо-професійної програми “Психологія” (1р. 4 міс.)

Робоча програма практики для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, освітньо-професійної програми “Психологія” (1р. 10 міс.)