СІМКО РУСЛАН ТЕОДОРОВИЧ

Сімко Руслан Теодорович

Посада старший викладач кафедри загальної та практичної психології

Науковий ступінь кандидат психологічних наук

Освіта: Кам’янець-Подільський державний університет, 2004 р., спеціальність «Психологія», спеціалізація «Практичний психолог», кваліфікація «Практичний психолог».

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2008 р., спеціальність «Правознавство», спеціалізація «Міжнародне право», кваліфікація «Магістр права».

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Спеціальність: 19.00.01 – загальна психологія, історія психології.

Тема: Особливості прояву психомоторних якостей суб’єкта в екстремальних умовах діяльності.

Навчальний заклад (наукова установа), у якій відбувся захист дисертації:

Інститут психології імені Г.С. Костюка.

Навчальні дисципліни, що викладає науково-педагогічний працівник: “Експериментальна психологія”, “Геронтопсихологія”, “Юридична психологія”, “Психологія страху” та ін.

Сфера наукових інтересів: актуальні проблеми експериментальної психології, геронтопсихології та юридичної психології.

Автор понад 80 публікацій.

Список наукових праць

Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури