СЛАВІНА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА

 

Славіна Наталія Сергіївна

Посада   доцент  кафедри загальної та практичної психології

Науковий ступінь  кандидат психологічних наук

Вчене звання      доцент 

Освіта: Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут, 1998 р., спеціальність «Дефектологія. Олігофренопедагогіка і практична психологія», кваліфікація «Вчитель допоміжної школи. Практичний психолог у закладах освіти»).

Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, 2000 р., cпеціальність «Психологія», кваліфікація  «Магістр психології, викладач психології вищого навчального закладу».

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Спеціальність: 19.00.07  –  педагогічна та вікова психологія.

Тема: Психологічні особливості емоційно-почуттєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку.

Навчальний заклад (наукова установа), у якій відбувся захист дисертації:

Національний педагогічний університет імені  М.П.Драгоманова.

Навчальні дисципліни, що викладає науково-педагогічний працівник: “Загальна психологія”, “Психологічне консультування”, “Основи психотерапії”, “Психологія сім`ї”, “Сімейне консультування”.

Сфера наукових інтересів:  проблеми вікової та педагогічної психології, психологічне консультування, сімейне консультування.

Відомості про підвищення кваліфікації:

 Стажування в  Інституті  психології НАН України при лабораторії психології навчання імені О.О. Синиці з 10 вересня 2018 року по 10 жовтня 2018 року з теми «Психологічні особливості емоційного розвитку дітей старшого дошкільного віку» (довідка № 483−01−26 від 10 жовтня 2018 р.).

Автор понад 100 публікацій.

Список наукових праць

Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури