СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

БАКАЛАВРИ

Експериментальна психологія

Юридична психологія

Диференційна психологія

Історія психології

Методика викладання психології

Психологія праці та інженерна психологія

Психологія управління

Психологія навчання та самореалізації

Психологія колективу

Психологія діяльності

Психологія девіантної поведінки

Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології

Психодіагностика

Математичні методи в психології

Сімейне консультування

Психологія сім’ї

Психологічне консультування

Основи психотерапії

Загальна психологія

Психологія екстремальних ситуацій

Теорія і практика ведення тренінгу

Реабілітаційна психологія

Основи психологічної практики

Психокорекція

Клінічна психологія

Патопсихологія з основами психопатології

МАГІСТРИ

Геронтопсихологія

Психологія тероризму та переговорів

Методика викладання психології у вищій школі

Актуальні проблеми сучасної психології

Сімейне консультування

Теоретико-методологічні проблеми психології

Когнітивна психологія

Психологія сексуальності

Методика наукових досліджень в психології

Психотерапевтичні техніки