СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

БАКАЛАВРИ

Експериментальна психологія

Юридична психологія

Диференційна психологія

Історія психології

Методика викладання психології

Психологія праці та інженерна психологія

Психологія управління

Психологія девіантної поведінки

Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології

Психодіагностика

Математичні методи в психології

Сімейне консультування

Психологія сім’ї

Психологічне консультування

Основи психотерапії

Загальна психологія

Теорія і практика ведення тренінгу

Основи психологічної реабілітації

Основи психологічної практики

Психокорекція

Клінічна психологія

Патопсихологія з основами психопатології

Теорії особистості

Психологія розвитку

Соціальна психологія

Психологія впливу

Психологія профорієнтації

МАГІСТРИ

Геронтопсихологія

Актуальні проблеми сучасної психології

Сімейне консультування

Психологія залежності

Психологія сексуальності

Методика наукових досліджень в психології

Психотерапевтичні техніки

Теоретико-методологічні проблеми психології