Архів за рік 24.12.2019

АвторЧайковська Оксана

Захист магістерських робіт

   24 грудня 2019 р. відбувся захист кваліфікаційних робіт з підготовки магістра за освітньою програмою “Психологія” спеціальності 053 “Психологія”. Найцікавішими відзначено виступи Чопенко Алли, Тацюн Ольги, Куйбєди Олени. 

АвторЧайковська Оксана

День відкритих дверей

  21 грудня 2019 року в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка проведено День відкритих дверей для випускників закладів загальної середньої освіти.
Заступник декана з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Дідик Н.М. наголосила на перевагах навчання на факультеті. Після офіційної частини викладачі кафедри загальної та практичної психології (завідувач – Онуфрієва Л.А.) та магістри спеціальності «Психологія» для випускників підготували цікаву та насичену програму. Майбутні абітурієнти мали змогу ознайомитися із практичним інструментарієм психолога, продіагностувати свій особистісний тип, дізнатися перспективи майбутнього працевлаштування.
За бажанням майбутні абітурієнти пройшли пробне тестування з математики.

АвторЧайковська Оксана

Опонування кандидатської дисертації

  19 грудня 2019 року доцент, професор кафедри Онуфрієва Л.А. виступила офіційним опонентом на дисертаційну роботу Вахнован Мирослави Миколаївни «Взаємозв’язок мови та мислення у процесі вивчення іноземної мови», подану на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.453.02 в Інституті психології імені Г. С. Костюка НАПН України за адресою: 01033, м. Київ, вул. Паньківська, 2.
Науковий керівник – Максименко Ксенія Сергіївна, доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри юридичної психології, Національна академія внутрішніх справ України.
На фото зліва направо:
Грись Антоніна Михайлівна, доктор психологічних наук, професор, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ;
Корніяка Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ;
Чепєлєва Наталія Василівна, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ;
Вахнован Мирослава Миколаївна, викладач німецької мови, кафедра іноземних мов, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ;
Онуфрієва Ліана Анатоліївна, кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри, завідувач кафедри загальної та практичної психології, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський.

АвторЧайковська Оксана

Зустріч в Інституті психології імені Г.С. Костюка

    19 грудня 2019 р. кандидат психологічних наук, професор кафедри, завідувач кафедри загальної та практичної психології Онуфрієва Л.А., перебуваючи в Інституті психології імені Г.С. Костюка НАПН України, зустрілась із колегами Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Під час теплої зустрічі жваво обговорювались майбутні перспективи наукового співробітництва у наступному 2020 році між кафедрою загальної та практичної психології  Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та кафедрою педагогічної та вікової психології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (завідувач кафедри Гошовський Я.О., доктор психологічних наук, професор) та кафедрою практичної психології та безпеки життєдіяльності Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (завідувач кафедри – Мушкевич М.І., кандидат психологічних наук, доцент).

АвторЧайковська Оксана

Школа молодого психолога

      На базі загальноосвітніх навчальних закладів міста Кам’янця-Подільського відбулися заняття Школи молодого психолога.
      До уваги старшокласників було запропоновано заняття, які дозволили майбутнім абітурієнтам побачити діяльність психолога у практиці, а також ознайомитися з техніками самопізнання.
       Під час інтерактивної роботи учні шкіл стали учасниками різних ігор та вправ, спрямованих на інтеграцію особистості, розвитку її творчих здібностей, удосконалення взаємодії з навколишнім світом.
      У рамках Школи молодого психолога майбутні абітурієнти під час спілкування з викладачами кафедри загальної та практичної психології, студентами-магістрами мали можливість отримати відповіді на власні запитання, які виникли під час їхньої зустрічі.

АвторЧайковська Оксана

Науково-практичний семінар «Самодіагностика та корекція шлюбного потенціалу»

   10 жовтня 2019 року викладачі кафедри загальної та практичної психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огiєнка взяли участь у науково-практичному семінарі «Самодіагностика та корекція шлюбного потенціалу». Семінар проводив доктор психологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Потапчук Є.М.
    Під час заходу обговорювали проблемні аспекти міжособистісної взаємодії зі шлюбним партнером, особливості сімейних конфліктів та збереження психічного здоров’я членів сім’ї.

АвторЧайковська Оксана

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості»

   26-27 вересня 2019 року на базі соціально-психологічного факультету Херсонського державного університету відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості», співорганізаторами якої виступила кафедра загальної та практичної психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

    Мета конференції – обговорення проблем сучасної соціальної ситуації особистісного та суспільного розвитку з метою вироблення рекомендацій та реалізації комплексного наукового підходу до підвищення соціально-адаптаційних можливостей особистості; розширення проблематики прикладних досліджень у соціально-психологічній сфері; вивчення особливостей формування та розвитку особистісних якостей, системи відносин, чинників, що визначають динаміку та закономірності становлення особистості в умовах сучасної реальності.

     До програмного комітету конференції увійшли:
Омельчук С. А., д. пед. н., професор, проректор з наукової роботи Херсонського державного університету;
Шапошникова І. В., д. соціол. н., професор, декан соціально-психологічного факультету Херсонського державного університету;
Блинова О. Є., д. психол. н., професор, завідувач кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету;
Тавровецька Н. І., к. психол. н., доцент, завідувач кафедри практичної психології Херсонського державного університету;
Бабатіна С. І. , к. психол. н., доцент, доцент кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету;
Бочелюк В. Й., д. психол. н., професор, завідувач кафедри психології Національного університету «Запорізька політехніка»;
Бафаєв М. М., викладач кафедри психології Ташкентського державного університету імені Нізамі; редактор журналу «Педагогічна майстерність» Бухарського державного університету (Республіка Узбекистан);
Васютинський В. О., д. психол. н., професор, провідний науковий співробітник лабораторії психології мас та спільнот Інституту соціальної та політичної психології НАПН України;
Головкова Н. О., к. психол. н., доцент кафедри практичної психології Херсонського державного університету;
Даукша Л. М., к. психол. н., доцент, завідувач кафедри вікової та педагогічної психології Гродненського державного університету імені Янки Купали (Республіка Білорусь);
Дроздов О. Ю., д. психол. н., доцент, завідувач кафедри загальної, вікової та соціальної психології Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка;
Казібекова В. Ф., к. психол. н., доцент, доцент кафедри практичної психології Херсонського державного університету;
Коробка Л. М., к. психол. н., доцент, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії мас та спільнот Інституту соціальної та політичної психології НАПН України;
Крупник І. Р., к. психол. н., доцент кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету;
Кузікова С. Б., д. психол. н., професор, завідувач кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка;
Курбанова Г. Н., к. пед. н., доцент, завідувач кафедри педагогіки, психології та мов Бухарського державного медичного інституту імені Абу Алі ібн Сіно (Республіка Узбекистан);
Курбанов І. Х., викладач Бухарського державного медичного інституту імені Абу Алі ібн Сіно (Республіка Узбекистан);
Мойсеєнко В. В., аспірант кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету;
Онуфрієва Л.А., к. психол. н., доцент, завідувач кафедри загальної та практичної психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;
Попович І. С., д. психол. н., доцент, доцент кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету;
Ракицька А. В., к. психол. н., доцент, декан факультету психології Гродненського державного університету імені Янки Купали (Республіка Білорусь);
Самкова О. М., к. психол. н., старший викладач кафедри практичної психології Херсонського державного університету;
Халілова Н. І., к. психол. н., доцент, завідувач кафедри психології Ташкентського державного університету імені Нізамі (Республіка Узбекистан);
Цілинко І. О., к. психол. н., доцент кафедри практичної психології Херсонського державного університету;
Чхаїдзе А. О., к. психол. н., старший викладач кафедри практичної психології Херсонського державного університету;
Шебанова В. І., д. психол. н., доцент, професор кафедри практичної психології Херсонського державного університету;
Шевяков О. В., д. психол. н., професор, завідувач кафедри психології Дніпровського гуманітарного університету;
Яцюк А. М., к. психол. н., доцент кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету.

     Тематичні напрямки роботи конференції:

 • Соціальна компетентність та соціально-психологічна адаптованість особистості;
 • Психологічні аспекти соціалізації особистості в онтогенезі;
 • Соціокультурні та етнічні особливості у становленні та розвитку особистості;
 • Психологічні чинники формування та функціонування масової свідомості;
 • Психологія соціальної мобільності: міграційні процеси у сучасному світі;
 • Особистість в малих групах: соціально-психологічні процеси;
 • Особистість і спільнота в умовах військового конфлікту;
 • Психологічні технології розвитку ресурсів особистості в умовах суспільних трансформацій;
 • Питання психологічної корекції та реабілітації осіб, які перебувають в умовах суспільних змін;
 • Психолого-економічні аспекти розвитку особистості та суспільства;
 • Психологічне забезпечення інноваційних технологій в освіті.

   Усі викладачі кафедри загальної та практичної психології взяли участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості».
За результатами роботи підготовлено електронне видання матеріалів конференції:
Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості. Зб. наук. праць за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 26-27 вересня 2019 р.) [Електронний ресурс] / ред. колегія: О.Є. Блинова, Н.І. Тавровецька (відп. за випуск). – Херсон: ФОП Вишемирський В. С., 2019. – 382 с. – Режим доступу:
Кафедра загальної та соціальної психології http://www.kspu.edu/About/Faculty/IPHS/ChairGenSocialPsychology.aspx
Кафедра практичної психології
http://www.kspu.edu/About/Faculty/IPHS/ChairAppliedPsychology.aspx
ISBN 978-617-7783-21-2 (електронне видання)

АвторЧайковська Оксана

Навчальні дисципліни

[embeddoc url=”https://kaf-zahalnoips.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/navchalni_dystsypliny.pdf” download=”all”]

АвторЧайковська Оксана

Зустріч з першокурсниками!

     2 вересня факультетська родина зустрічала першокурсників. У цей день студенти познайомились із деканом, професорсько-викладацьким складом факультету, кураторами груп. Викладачі побажали їм чудових і насичених студентських років, плідного навчання, неймовірних вражень та успішної реалізації в майбутній професії. Успіхів всім у новому навчальному році.