Архів за місяць 24.12.2019

Захист магістерських робіт

   24 грудня 2019 р. відбувся захист кваліфікаційних робіт з підготовки магістра за освітньою програмою “Психологія” спеціальності 053 “Психологія”. Найцікавішими відзначено виступи Чопенко Алли, Тацюн Ольги, Куйбєди Олени. 

День відкритих дверей

  21 грудня 2019 року в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка проведено День відкритих дверей для випускників закладів загальної середньої освіти.
Заступник декана з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Дідик Н.М. наголосила на перевагах навчання на факультеті. Після офіційної частини викладачі кафедри загальної та практичної психології (завідувач – Онуфрієва Л.А.) та магістри спеціальності «Психологія» для випускників підготували цікаву та насичену програму. Майбутні абітурієнти мали змогу ознайомитися із практичним інструментарієм психолога, продіагностувати свій особистісний тип, дізнатися перспективи майбутнього працевлаштування.
За бажанням майбутні абітурієнти пройшли пробне тестування з математики.

Опонування кандидатської дисертації

  19 грудня 2019 року доцент, професор кафедри Онуфрієва Л.А. виступила офіційним опонентом на дисертаційну роботу Вахнован Мирослави Миколаївни «Взаємозв’язок мови та мислення у процесі вивчення іноземної мови», подану на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.453.02 в Інституті психології імені Г. С. Костюка НАПН України за адресою: 01033, м. Київ, вул. Паньківська, 2.
Науковий керівник – Максименко Ксенія Сергіївна, доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри юридичної психології, Національна академія внутрішніх справ України.
На фото зліва направо:
Грись Антоніна Михайлівна, доктор психологічних наук, професор, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ;
Корніяка Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ;
Чепєлєва Наталія Василівна, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ;
Вахнован Мирослава Миколаївна, викладач німецької мови, кафедра іноземних мов, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ;
Онуфрієва Ліана Анатоліївна, кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри, завідувач кафедри загальної та практичної психології, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський.

Зустріч в Інституті психології імені Г.С. Костюка

    19 грудня 2019 р. кандидат психологічних наук, професор кафедри, завідувач кафедри загальної та практичної психології Онуфрієва Л.А., перебуваючи в Інституті психології імені Г.С. Костюка НАПН України, зустрілась із колегами Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Під час теплої зустрічі жваво обговорювались майбутні перспективи наукового співробітництва у наступному 2020 році між кафедрою загальної та практичної психології  Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та кафедрою педагогічної та вікової психології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (завідувач кафедри Гошовський Я.О., доктор психологічних наук, професор) та кафедрою практичної психології та безпеки життєдіяльності Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (завідувач кафедри – Мушкевич М.І., кандидат психологічних наук, доцент).