Архів за місяць 30.01.2020

Результати колективної наукової співпраці

  У січні 2020 року побачили світ дві колективні монографії викладачів кафедри загальної та практичної психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та науково-педагогічних працівників із закладів вищої освіти України – партнерів кафедри.   

Монографія_1
     

  «Соціально-психологічні проблеми психології становлення особистості майбутнього фахівця» підготовлено колективом авторів: Едуард Івашкевич, Ліана Онуфрієва, Олександр Гудима, Наталія Славіна, Руслан Сімко, Олександр Шевчук, Ернест Івашкевич, Денис Куриця, Оксана Чайковська, Людмила Примачок, Алла Сімко, Юлія Чала.
  Монографія дає змогу розширити діапазон знань про вплив психологічного розвитку фахівця та структурних сфер його особистості на професійне становлення й удосконалення фахового рівня. Вона буде корисною психологам, педагогам, перекладачам, державним управлінцям, фізичним реабілітологам і представникам інших професій у плані розв’язання соціально-психологічних проблем психології становлення особистості майбутнього фахівця.

Монографія_2

   «Актуальні проблеми психології розвитку і самоствердження особистості у навчальному середовищі» підготовлено колективом авторів: Наталія Михальчук, Наталія Гончарук, Ірина Коваль, Наталія Семенів, Оксана Чеканська, Юлія Данчук, Алла Яцюрик.
   Монографія розрахована на науковців, які досліджують проблеми особистісного розвитку школярів і студентської молоді, викладачів, аспірантів, студентів психологічних спеціальностей закладів вищої освіти, практичних психологів, педагогів, соціальних працівників, котрі працюють над питаннями психології розвитку і самоствердження особистості у навчальному середовищі.
  Дослідження виконано у межах комплексної науково-дослідної теми «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин» (номер держреєстрації 0116U008997) кафедри загальної та практичної психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Навчальна практика

    20 січня 2020 року проведено настановчу конференцію з навчальної психологічної практики студентів 2-го курсу спеціальності 053 Психологія.
      Метою та завданнями практики є знайомство майбутніх психологів з роботою психологічної служби школи, змістом, формами та методами діяльності практичного психолога. Впродовж усього періоду практики студенти відвідуватимуть та аналізуватимуть діагностичні, корекційні, психопрофілактичні заняття, які проводитимуться психологом, перейматимуть інноваційний досвід.
     Під час практики майбутні психологи матимуть можливіть ознайомитись із колом психологічних проблем і завданнями практичного психолога в освітньому закладі. Студенти-практиканти братимуть участь у психологічних заходах установи відповідно до річного плану роботи практичного психолога, проводитимуть психопрофілактичну роботу, виконуватимуть індивідуальні навчально-дослідні завдання.
     Отже, бажаємо майбутнім психологам успішного проходження своєї першої навчальної практики!

Випуск магістрів-психологів

    17 січня 2020 року відбулось вручення дипломів «магістра» випускникам спеціальності «Психологія» факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Під час церемонії вручення багато теплих слів та щирих побажань почули на свою адресу випускники від декана факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології кандидата психологічних наук, доцента Співака В.А., куратора кандидата психологічних наук, доцента Славіної Н.С. та ін. Випускники також висловили щирі слова подяки на адресу викладачів факультету.
    Вітаємо випускників, їхніх рідних та друзів із отриманням дипломів «магістра» та завершенням важливого етапу у житті! Бажаємо, щоб сьогоднішні здобутки дали початок багатьом успішним особистісним та діловим проєктам.