Архів за місяць 06.05.2022

XIV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин»

  23 квітня 2022 року на базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка кафедрою загальної та практичної психології проведено XIV Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин» (у цьому році дистанційно).
  Організатори конференції: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України.
Співорганізаторами конференції виступили: Національна академія педагогічних наук України, Міністерство освіти і науки України, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Факультет спеціальної освіти, психології і соціальної роботи, Кафедра загальної та практичної психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Спільна наукова лабораторія психології навчання Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Кафедра психології Херсонського державного університету (Україна), Кафедра соціальної педагогіки Інституту педагогіки Жешівського університету (м. Жешів, Республіка Польща), Академія імені Яна Длугоша в Ченстохові (м. Ченстохова, Республіка Польща), Association pour la Promotion des Sciences et des Innovations (м. Париж, Франція).
Понад 150 учасників взяли участь у роботі конференції.
  Тематичні напрямки роботи конференції:
1. Психологічні підвалини атрибутивних ознак особистості: функції, розвиток, здійснення.
2. Особливості психологічної реабілітації, адаптації та психокорекції особистості.
3. Психологія національної самосвідомості та ідентичності.
4. Експериментальні дослідження в психології особистості.
5. Проблеми міжособистісних взаємин у навчально-виховному процесі.
6. Особливості збереження психічного здоров’я особистості.
7. Соціально-психологічні засади розвитку і становлення майбутніх фахівців.
8. Соціально-психологічні засади суспільно-політичних процесів.
9. Психологія міжособистісних взаємин у сфері професійної діяльності
10. Психологічні механізми становлення цінностей особистості.
11. Актуальні проблеми соціалізації особистості.
12. Психологія людини в екстремальних ситуаціях
13. Проблеми булінгу і насилля: причини виникнення та шляхи подолання.
14. Актуальні проблеми спеціальної психології.
15. Психологічна допомога у кризових ситуаціях.
  За результатами роботи підготовлено до друку матеріали конференції:
Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції, 23 квітня 2022 р. / за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022. 274 с. Англ., укр., пол.

 

Звітна конференція за підсумками навчальної психологічної практики

  29 квітня 2022 року відбулася звітна онлайн-конференція за підсумками навчальної психологічної практики для студентів ІІ курсу Ps1-B20 групи на платформі Google Meet.
 Навчальну психологічну практику здобувачі вищої освіти проходили із застосуванням технологій дистанційного навчання в терміни з 28.03.2022 р. по 22.04.2022 р. на базі: Кам’янець-Подільської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 із поглибленим вивченням німецької мови та Кам’янець-Подільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8.
 Захист практики відбувався із демонстрацією мультимедійних презентацій. Студенти ділилися результатами роботи, враженнями, які отримали за час проходження практики, брали активну участь у дискусії та зазначили, що переконані у правильності вибору своєї майбутньої професії.