Архів за місяць 10.10.2019

Науково-практичний семінар «Самодіагностика та корекція шлюбного потенціалу»

   10 жовтня 2019 року викладачі кафедри загальної та практичної психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огiєнка взяли участь у науково-практичному семінарі «Самодіагностика та корекція шлюбного потенціалу». Семінар проводив доктор психологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Потапчук Є.М.
    Під час заходу обговорювали проблемні аспекти міжособистісної взаємодії зі шлюбним партнером, особливості сімейних конфліктів та збереження психічного здоров’я членів сім’ї.

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості»

   26-27 вересня 2019 року на базі соціально-психологічного факультету Херсонського державного університету відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості», співорганізаторами якої виступила кафедра загальної та практичної психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

    Мета конференції – обговорення проблем сучасної соціальної ситуації особистісного та суспільного розвитку з метою вироблення рекомендацій та реалізації комплексного наукового підходу до підвищення соціально-адаптаційних можливостей особистості; розширення проблематики прикладних досліджень у соціально-психологічній сфері; вивчення особливостей формування та розвитку особистісних якостей, системи відносин, чинників, що визначають динаміку та закономірності становлення особистості в умовах сучасної реальності.

     До програмного комітету конференції увійшли:
Омельчук С. А., д. пед. н., професор, проректор з наукової роботи Херсонського державного університету;
Шапошникова І. В., д. соціол. н., професор, декан соціально-психологічного факультету Херсонського державного університету;
Блинова О. Є., д. психол. н., професор, завідувач кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету;
Тавровецька Н. І., к. психол. н., доцент, завідувач кафедри практичної психології Херсонського державного університету;
Бабатіна С. І. , к. психол. н., доцент, доцент кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету;
Бочелюк В. Й., д. психол. н., професор, завідувач кафедри психології Національного університету «Запорізька політехніка»;
Бафаєв М. М., викладач кафедри психології Ташкентського державного університету імені Нізамі; редактор журналу «Педагогічна майстерність» Бухарського державного університету (Республіка Узбекистан);
Васютинський В. О., д. психол. н., професор, провідний науковий співробітник лабораторії психології мас та спільнот Інституту соціальної та політичної психології НАПН України;
Головкова Н. О., к. психол. н., доцент кафедри практичної психології Херсонського державного університету;
Даукша Л. М., к. психол. н., доцент, завідувач кафедри вікової та педагогічної психології Гродненського державного університету імені Янки Купали (Республіка Білорусь);
Дроздов О. Ю., д. психол. н., доцент, завідувач кафедри загальної, вікової та соціальної психології Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка;
Казібекова В. Ф., к. психол. н., доцент, доцент кафедри практичної психології Херсонського державного університету;
Коробка Л. М., к. психол. н., доцент, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії мас та спільнот Інституту соціальної та політичної психології НАПН України;
Крупник І. Р., к. психол. н., доцент кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету;
Кузікова С. Б., д. психол. н., професор, завідувач кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка;
Курбанова Г. Н., к. пед. н., доцент, завідувач кафедри педагогіки, психології та мов Бухарського державного медичного інституту імені Абу Алі ібн Сіно (Республіка Узбекистан);
Курбанов І. Х., викладач Бухарського державного медичного інституту імені Абу Алі ібн Сіно (Республіка Узбекистан);
Мойсеєнко В. В., аспірант кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету;
Онуфрієва Л.А., к. психол. н., доцент, завідувач кафедри загальної та практичної психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;
Попович І. С., д. психол. н., доцент, доцент кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету;
Ракицька А. В., к. психол. н., доцент, декан факультету психології Гродненського державного університету імені Янки Купали (Республіка Білорусь);
Самкова О. М., к. психол. н., старший викладач кафедри практичної психології Херсонського державного університету;
Халілова Н. І., к. психол. н., доцент, завідувач кафедри психології Ташкентського державного університету імені Нізамі (Республіка Узбекистан);
Цілинко І. О., к. психол. н., доцент кафедри практичної психології Херсонського державного університету;
Чхаїдзе А. О., к. психол. н., старший викладач кафедри практичної психології Херсонського державного університету;
Шебанова В. І., д. психол. н., доцент, професор кафедри практичної психології Херсонського державного університету;
Шевяков О. В., д. психол. н., професор, завідувач кафедри психології Дніпровського гуманітарного університету;
Яцюк А. М., к. психол. н., доцент кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету.

     Тематичні напрямки роботи конференції:

 • Соціальна компетентність та соціально-психологічна адаптованість особистості;
 • Психологічні аспекти соціалізації особистості в онтогенезі;
 • Соціокультурні та етнічні особливості у становленні та розвитку особистості;
 • Психологічні чинники формування та функціонування масової свідомості;
 • Психологія соціальної мобільності: міграційні процеси у сучасному світі;
 • Особистість в малих групах: соціально-психологічні процеси;
 • Особистість і спільнота в умовах військового конфлікту;
 • Психологічні технології розвитку ресурсів особистості в умовах суспільних трансформацій;
 • Питання психологічної корекції та реабілітації осіб, які перебувають в умовах суспільних змін;
 • Психолого-економічні аспекти розвитку особистості та суспільства;
 • Психологічне забезпечення інноваційних технологій в освіті.

   Усі викладачі кафедри загальної та практичної психології взяли участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості».
За результатами роботи підготовлено електронне видання матеріалів конференції:
Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості. Зб. наук. праць за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 26-27 вересня 2019 р.) [Електронний ресурс] / ред. колегія: О.Є. Блинова, Н.І. Тавровецька (відп. за випуск). – Херсон: ФОП Вишемирський В. С., 2019. – 382 с. – Режим доступу:
Кафедра загальної та соціальної психології http://www.kspu.edu/About/Faculty/IPHS/ChairGenSocialPsychology.aspx
Кафедра практичної психології
http://www.kspu.edu/About/Faculty/IPHS/ChairAppliedPsychology.aspx
ISBN 978-617-7783-21-2 (електронне видання)