Архів за місяць 25.10.2022

Освітньо-професійна програма очима здобувача вищої освіти

  Згідно Наказу про моніторинг освітніх програм 2022 р. було заплановано і проведено зустріч зі здобувачами вищої освіти щодо аналізу освітньо-професійної програми 053 Психологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Студенти активно обговорювали сучасний стан підготовки зі спеціальності. Вони розглянули зміст освітніх компонентів і фахових компетентностей, потрібних для підготовки фахівців у сфері психології з урахуванням актуальних запитів суспільства, пов’язаних із необхідністю надання психологічної допомоги військовослужбовцям і членам їхніх сімей, переселенцям, населенню деокупованих територій, особам, котрі зазнали насилля. Вони акцентували увагу на тому, щоб бути затребуваним фахівцем і конкурентоспроможним на ринку праці, потрібно постійно впроваджувати для здобувачів освіти нові компетенції.

Читати далі

Он-лайн зустріч з випускниками

  На кафедрі загальної та практичної психології 12.10.2022 року відбулась зустріч членів кафедри з випускниками для обговорення освітньо-професійної програми 053 Психологія першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти. Було опрацьовано такі питання:
– ознайомлення зі змістом освітньо-професійних програм;
– обговорення значущості провідних дисциплін психологічного профілю та необхідності внесення змін до освітньо-професійних програм;
– обговорення актуальних проблем українського суспільства, пов’язаних з воєнними діями;
–  внесення пропозицій при розробленні освітньо-професійних програм спеціальності 053 Психологія.

Читати далі