Архів за місяць 30.12.2020

Вітаємо з успішним захистом дисертації!

    Щиро вітаємо  завідувача кафедри загальної та практичної психології Ліану Анатоліївну Онуфрієву з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи. Бажаємо успішного втілення всіх творчих і наукових задумів, наснаги у професійному зростанні та майбутніх наукових пошуках!

                                                                                                  Колектив кафедри
                                                             загальної та практичної психології
              

                                                                                                           

Онлайн навчання як нетрадиційна форма сучасної освіти на прикладі платформи MOODLE

Доцент кафедри загальної та практичної психології Гоцуляк Наталія Євгенівна пройшла міжнародне підвищення кваліфікації на тему: «ОНЛАЙН НАВЧАННЯ ЯК НЕТРАДИЦІЙНА ФОРМА СУЧАСНОЇ ОСВІТИ НА ПРИКЛАДІ ПЛАТФОРМИ MOODLE» (Навчальне навантаження 1,5 кредитів ЄКТС – 45 годин: з них лекційних – 12 годин, практичних – 20 годин, самостійна робота – 13 годин).
 Організатор міжнародного підвищення кваліфікації – Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян INTERNATIONAL FOUNDATION OF EDUCATORS AND SCHOLARS.
   Самостійна робота була виконана в межах дисциплін:
– Вступ до спеціальності.
– Психологія сексуальності.
– Психологія травмуючих ситуацій.