ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості»

АвторЧайковська Оксана

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості»

   26-27 вересня 2019 року на базі соціально-психологічного факультету Херсонського державного університету відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості», співорганізаторами якої виступила кафедра загальної та практичної психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

    Мета конференції – обговорення проблем сучасної соціальної ситуації особистісного та суспільного розвитку з метою вироблення рекомендацій та реалізації комплексного наукового підходу до підвищення соціально-адаптаційних можливостей особистості; розширення проблематики прикладних досліджень у соціально-психологічній сфері; вивчення особливостей формування та розвитку особистісних якостей, системи відносин, чинників, що визначають динаміку та закономірності становлення особистості в умовах сучасної реальності.

     До програмного комітету конференції увійшли:
Омельчук С. А., д. пед. н., професор, проректор з наукової роботи Херсонського державного університету;
Шапошникова І. В., д. соціол. н., професор, декан соціально-психологічного факультету Херсонського державного університету;
Блинова О. Є., д. психол. н., професор, завідувач кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету;
Тавровецька Н. І., к. психол. н., доцент, завідувач кафедри практичної психології Херсонського державного університету;
Бабатіна С. І. , к. психол. н., доцент, доцент кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету;
Бочелюк В. Й., д. психол. н., професор, завідувач кафедри психології Національного університету «Запорізька політехніка»;
Бафаєв М. М., викладач кафедри психології Ташкентського державного університету імені Нізамі; редактор журналу «Педагогічна майстерність» Бухарського державного університету (Республіка Узбекистан);
Васютинський В. О., д. психол. н., професор, провідний науковий співробітник лабораторії психології мас та спільнот Інституту соціальної та політичної психології НАПН України;
Головкова Н. О., к. психол. н., доцент кафедри практичної психології Херсонського державного університету;
Даукша Л. М., к. психол. н., доцент, завідувач кафедри вікової та педагогічної психології Гродненського державного університету імені Янки Купали (Республіка Білорусь);
Дроздов О. Ю., д. психол. н., доцент, завідувач кафедри загальної, вікової та соціальної психології Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка;
Казібекова В. Ф., к. психол. н., доцент, доцент кафедри практичної психології Херсонського державного університету;
Коробка Л. М., к. психол. н., доцент, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії мас та спільнот Інституту соціальної та політичної психології НАПН України;
Крупник І. Р., к. психол. н., доцент кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету;
Кузікова С. Б., д. психол. н., професор, завідувач кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка;
Курбанова Г. Н., к. пед. н., доцент, завідувач кафедри педагогіки, психології та мов Бухарського державного медичного інституту імені Абу Алі ібн Сіно (Республіка Узбекистан);
Курбанов І. Х., викладач Бухарського державного медичного інституту імені Абу Алі ібн Сіно (Республіка Узбекистан);
Мойсеєнко В. В., аспірант кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету;
Онуфрієва Л.А., к. психол. н., доцент, завідувач кафедри загальної та практичної психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;
Попович І. С., д. психол. н., доцент, доцент кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету;
Ракицька А. В., к. психол. н., доцент, декан факультету психології Гродненського державного університету імені Янки Купали (Республіка Білорусь);
Самкова О. М., к. психол. н., старший викладач кафедри практичної психології Херсонського державного університету;
Халілова Н. І., к. психол. н., доцент, завідувач кафедри психології Ташкентського державного університету імені Нізамі (Республіка Узбекистан);
Цілинко І. О., к. психол. н., доцент кафедри практичної психології Херсонського державного університету;
Чхаїдзе А. О., к. психол. н., старший викладач кафедри практичної психології Херсонського державного університету;
Шебанова В. І., д. психол. н., доцент, професор кафедри практичної психології Херсонського державного університету;
Шевяков О. В., д. психол. н., професор, завідувач кафедри психології Дніпровського гуманітарного університету;
Яцюк А. М., к. психол. н., доцент кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету.

     Тематичні напрямки роботи конференції:

 • Соціальна компетентність та соціально-психологічна адаптованість особистості;
 • Психологічні аспекти соціалізації особистості в онтогенезі;
 • Соціокультурні та етнічні особливості у становленні та розвитку особистості;
 • Психологічні чинники формування та функціонування масової свідомості;
 • Психологія соціальної мобільності: міграційні процеси у сучасному світі;
 • Особистість в малих групах: соціально-психологічні процеси;
 • Особистість і спільнота в умовах військового конфлікту;
 • Психологічні технології розвитку ресурсів особистості в умовах суспільних трансформацій;
 • Питання психологічної корекції та реабілітації осіб, які перебувають в умовах суспільних змін;
 • Психолого-економічні аспекти розвитку особистості та суспільства;
 • Психологічне забезпечення інноваційних технологій в освіті.

   Усі викладачі кафедри загальної та практичної психології взяли участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості».
За результатами роботи підготовлено електронне видання матеріалів конференції:
Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості. Зб. наук. праць за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 26-27 вересня 2019 р.) [Електронний ресурс] / ред. колегія: О.Є. Блинова, Н.І. Тавровецька (відп. за випуск). – Херсон: ФОП Вишемирський В. С., 2019. – 382 с. – Режим доступу:
Кафедра загальної та соціальної психології http://www.kspu.edu/About/Faculty/IPHS/ChairGenSocialPsychology.aspx
Кафедра практичної психології
http://www.kspu.edu/About/Faculty/IPHS/ChairAppliedPsychology.aspx
ISBN 978-617-7783-21-2 (електронне видання)

Про автора

Чайковська Оксана editor