Опонування кандидатської дисертації

АвторЧайковська Оксана

Опонування кандидатської дисертації

  19 грудня 2019 року доцент, професор кафедри Онуфрієва Л.А. виступила офіційним опонентом на дисертаційну роботу Вахнован Мирослави Миколаївни «Взаємозв’язок мови та мислення у процесі вивчення іноземної мови», подану на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.453.02 в Інституті психології імені Г. С. Костюка НАПН України за адресою: 01033, м. Київ, вул. Паньківська, 2.
Науковий керівник – Максименко Ксенія Сергіївна, доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри юридичної психології, Національна академія внутрішніх справ України.
На фото зліва направо:
Грись Антоніна Михайлівна, доктор психологічних наук, професор, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ;
Корніяка Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ;
Чепєлєва Наталія Василівна, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ;
Вахнован Мирослава Миколаївна, викладач німецької мови, кафедра іноземних мов, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ;
Онуфрієва Ліана Анатоліївна, кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри, завідувач кафедри загальної та практичної психології, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський.

Про автора

Чайковська Оксана editor