Архів за рік 2020

АвторЧайковська Оксана

Організація дистанційного навчання

    Для реалізації дистанційного навчання в університеті викладачі кафедри загальної та практичної психології використовують онлайн середовище електронного навчання, яке розроблене на платформі MOODLE КПНУ імені Івана Огієнка. На період карантину на сторінках навчальних дисциплін в MOODLE викладачами кафедри поновлено матеріали в системі MOODLE. Долучайтесь до дистанційного навчання.

АвторЧайковська Оксана

Наукова конференція викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2019 році

   3 березня 2020 року проведено наукову конференцію викладачів за підсумками НДР у 2019 році. Під час роботи підсекції було заслухано 9 доповідей. Всі доповіді викладачів кафедри відзначались актуальністю, теоретичною та практичною значущістю.
   Найкращими серед заслуханих доповідей визначено доповіді кандидата психологічних наук, доцента кафедри Чеканської О. А., кандидата психологічних наук, старшого викладача Данчук Ю. П., кандидата психологічних наук, старшого викладача Чайковської О. М.

АвторЧайковська Оксана

V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психології особистості на європейському просторі»

    14 лютого 2020 року проведено V Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми психології особистості на європейському просторі», у якій взяли участь 120 учасників з України та із-за кордону (Республіка Польща, Словацька Республіка, Республіка Білорусь). За результатами конференції кожен учасник отримав сертифікат, програму та збірник матеріалів:
  Актуальні проблеми психології особистості на європейському просторі, 14 лютого 2020 р. : Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2020. 106 с. – Укр., рос., польс.
    У матеріалах V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми психології особистості на європейському просторі», підготовлених у рамках діючих міжнародних науково-дослідних проєктів: «Дослідження актуальних проблем особистості на сучасному європейському просторі» та «Актуальні проблеми психології становлення особистості професіонала та розвитку міжособистісних взаємин у сучасних українсько-білоруських дослідженнях», окреслено актуальні проблеми сучасної психології, висвітлено теоретико-методологічні і практичні підходи щодо становлення й розвитку особистості професіонала та міжособистісних взаємин; представлено широкий спектр наукових розробок українських, польських і білоруських дослідників.

 

АвторЧайковська Оксана

День відкритих дверей

    01 лютого 2020 року у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка проведено День відкритих дверей.
   Під час заходу відбулась зустріч декана, викладачів факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології зі вступниками та їхніми батьками. Зокрема, колектив кафедри загальної та практичної психології та студенти спеціальності «Психологія» ознайомили випускників з правилами вступу до університету, особливостями освітньої програми та перспективами майбутнього працевлаштування. Майбутні абітурієнти мали змогу переглянути друковану продукцію та отримати відповіді на запитання щодо напряму підготовки.

 

 

АвторЧайковська Оксана

Результати колективної наукової співпраці

  У січні 2020 року побачили світ дві колективні монографії викладачів кафедри загальної та практичної психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та науково-педагогічних працівників із закладів вищої освіти України – партнерів кафедри.   

Монографія_1
     

  «Соціально-психологічні проблеми психології становлення особистості майбутнього фахівця» підготовлено колективом авторів: Едуард Івашкевич, Ліана Онуфрієва, Олександр Гудима, Наталія Славіна, Руслан Сімко, Олександр Шевчук, Ернест Івашкевич, Денис Куриця, Оксана Чайковська, Людмила Примачок, Алла Сімко, Юлія Чала.
  Монографія дає змогу розширити діапазон знань про вплив психологічного розвитку фахівця та структурних сфер його особистості на професійне становлення й удосконалення фахового рівня. Вона буде корисною психологам, педагогам, перекладачам, державним управлінцям, фізичним реабілітологам і представникам інших професій у плані розв’язання соціально-психологічних проблем психології становлення особистості майбутнього фахівця.

Монографія_2

   «Актуальні проблеми психології розвитку і самоствердження особистості у навчальному середовищі» підготовлено колективом авторів: Наталія Михальчук, Наталія Гончарук, Ірина Коваль, Наталія Семенів, Оксана Чеканська, Юлія Данчук, Алла Яцюрик.
   Монографія розрахована на науковців, які досліджують проблеми особистісного розвитку школярів і студентської молоді, викладачів, аспірантів, студентів психологічних спеціальностей закладів вищої освіти, практичних психологів, педагогів, соціальних працівників, котрі працюють над питаннями психології розвитку і самоствердження особистості у навчальному середовищі.
  Дослідження виконано у межах комплексної науково-дослідної теми «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин» (номер держреєстрації 0116U008997) кафедри загальної та практичної психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

АвторЧайковська Оксана

Навчальна практика

    20 січня 2020 року проведено настановчу конференцію з навчальної психологічної практики студентів 2-го курсу спеціальності 053 Психологія.
      Метою та завданнями практики є знайомство майбутніх психологів з роботою психологічної служби школи, змістом, формами та методами діяльності практичного психолога. Впродовж усього періоду практики студенти відвідуватимуть та аналізуватимуть діагностичні, корекційні, психопрофілактичні заняття, які проводитимуться психологом, перейматимуть інноваційний досвід.
     Під час практики майбутні психологи матимуть можливіть ознайомитись із колом психологічних проблем і завданнями практичного психолога в освітньому закладі. Студенти-практиканти братимуть участь у психологічних заходах установи відповідно до річного плану роботи практичного психолога, проводитимуть психопрофілактичну роботу, виконуватимуть індивідуальні навчально-дослідні завдання.
     Отже, бажаємо майбутнім психологам успішного проходження своєї першої навчальної практики!

АвторЧайковська Оксана

Випуск магістрів-психологів

    17 січня 2020 року відбулось вручення дипломів «магістра» випускникам спеціальності «Психологія» факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Під час церемонії вручення багато теплих слів та щирих побажань почули на свою адресу випускники від декана факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології кандидата психологічних наук, доцента Співака В.А., куратора кандидата психологічних наук, доцента Славіної Н.С. та ін. Випускники також висловили щирі слова подяки на адресу викладачів факультету.
    Вітаємо випускників, їхніх рідних та друзів із отриманням дипломів «магістра» та завершенням важливого етапу у житті! Бажаємо, щоб сьогоднішні здобутки дали початок багатьом успішним особистісним та діловим проєктам.