Результати колективної наукової співпраці

АвторЧайковська Оксана

Результати колективної наукової співпраці

  У січні 2020 року побачили світ дві колективні монографії викладачів кафедри загальної та практичної психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та науково-педагогічних працівників із закладів вищої освіти України – партнерів кафедри.   

Монографія_1
     

  «Соціально-психологічні проблеми психології становлення особистості майбутнього фахівця» підготовлено колективом авторів: Едуард Івашкевич, Ліана Онуфрієва, Олександр Гудима, Наталія Славіна, Руслан Сімко, Олександр Шевчук, Ернест Івашкевич, Денис Куриця, Оксана Чайковська, Людмила Примачок, Алла Сімко, Юлія Чала.
  Монографія дає змогу розширити діапазон знань про вплив психологічного розвитку фахівця та структурних сфер його особистості на професійне становлення й удосконалення фахового рівня. Вона буде корисною психологам, педагогам, перекладачам, державним управлінцям, фізичним реабілітологам і представникам інших професій у плані розв’язання соціально-психологічних проблем психології становлення особистості майбутнього фахівця.

Монографія_2

   «Актуальні проблеми психології розвитку і самоствердження особистості у навчальному середовищі» підготовлено колективом авторів: Наталія Михальчук, Наталія Гончарук, Ірина Коваль, Наталія Семенів, Оксана Чеканська, Юлія Данчук, Алла Яцюрик.
   Монографія розрахована на науковців, які досліджують проблеми особистісного розвитку школярів і студентської молоді, викладачів, аспірантів, студентів психологічних спеціальностей закладів вищої освіти, практичних психологів, педагогів, соціальних працівників, котрі працюють над питаннями психології розвитку і самоствердження особистості у навчальному середовищі.
  Дослідження виконано у межах комплексної науково-дослідної теми «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин» (номер держреєстрації 0116U008997) кафедри загальної та практичної психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Про автора

Чайковська Оксана editor