Онлайн навчання як нетрадиційна форма сучасної освіти на прикладі платформи MOODLE

АвторЧайковська Оксана

Онлайн навчання як нетрадиційна форма сучасної освіти на прикладі платформи MOODLE

Доцент кафедри загальної та практичної психології Гоцуляк Наталія Євгенівна пройшла міжнародне підвищення кваліфікації на тему: «ОНЛАЙН НАВЧАННЯ ЯК НЕТРАДИЦІЙНА ФОРМА СУЧАСНОЇ ОСВІТИ НА ПРИКЛАДІ ПЛАТФОРМИ MOODLE» (Навчальне навантаження 1,5 кредитів ЄКТС – 45 годин: з них лекційних – 12 годин, практичних – 20 годин, самостійна робота – 13 годин).
 Організатор міжнародного підвищення кваліфікації – Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян INTERNATIONAL FOUNDATION OF EDUCATORS AND SCHOLARS.
   Самостійна робота була виконана в межах дисциплін:
– Вступ до спеціальності.
– Психологія сексуальності.
– Психологія травмуючих ситуацій.

Про автора

Чайковська Оксана editor