Проведено XV Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин»

Проведено XV Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин»

 21 квітня 2023 року на базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка кафедрою загальної та практичної психології проведено XV Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин».


 Організатори конференції: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України.
 Співорганізаторами конференції виступили: Національна академія педагогічних наук України, Міністерство освіти і науки України, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кафедра психології Херсонського державного університету, Кафедра педагогічної та вікової психології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Жешівський університет (м. Жешів, Республіка Польща), Association pour la Promotion des Sciences et des Innovations (м. Париж, Франція).
 Понад 150 учасників взяли участь у роботі конференції.
Тематичні напрямки роботи конференції:
1. Психологічні підвалини атрибутивних ознак особистості: функції, розвиток, здійснення та самореалізація.
2. Проблеми розвитку, формування, соціалізації особистості.
3. Особливості психологічної реабілітації, адаптації та психокорекції особистості.
4. Психологія національної самосвідомості та ідентичності.
5. Експериментальні дослідження в психології особистості.
6. Проблеми міжособистісних взаємин у навчально-виховному процесі.
7. Особливості збереження психічного здоров’я особистості.
8. Соціально-психологічні засади розвитку та становлення майбутніх фахівців в умовах євроінтеграції.
9. Соціально-психологічні засади життєдіяльності особистості у період суспільно-політичних трансформацій.
10. Психологія міжособистісних взаємин у сфері професійної діяльності.
11. Психологічні механізми становлення цінностей особистості.
12. Психологія людини в екстремальних ситуаціях.
13. Психологічні засади булінгу, насилля та дискримінації: причини виникнення, шляхи подолання і профілактики.
14. Актуальні проблеми спеціальної психології.
15. Психологічна допомога у кризових ситуаціях.

За результатами роботи опубліковано матеріали конференції:
Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин: Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції, 21 квітня 2023 р. / за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В., 2023. 172 с. Англ., укр., пол.
Учасниками ХV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин» наголошено на актуальності наукових досліджень науковців-учасників конференції та прийнято резолюцію щодо необхідності продовження щорічного проведення науково-практичної конференції з обраної тематики з метою обміну інформацією, апробацією результатів теоретико-експериментальних пошуків, а також визначення досліджень на перспективу.

Про автора

Чайковська Оксана editor