XIII Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин»

АвторЧайковська Оксана

XIII Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин»

  Традиційно 23 квітня 2021 року на базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка кафедрою загальної та практичної психології проведено ХIII Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин» дистанційно.
  Організатори конференції: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України.
 Співорганізаторами конференції виступили: Національна академія педагогічних наук України, Міністерство освіти і науки України, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології, Кафедра загальної та практичної психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Спільна наукова лабораторія психології навчання Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Кафедра практичної психології Херсонського державного університету (Україна), Кафедра соціальної педагогіки Інституту педагогіки Жешівського університету (м. Жешів, Республіка Польща), Академія імені Яна Длугоша в Ченстохові (м. Ченстохова, Республіка Польща), Соціально-педагогічний факультет, кафедра соціальної роботи Брестського державного університету імені О.С. Пушкіна (м. Брест, Республіка Білорусь), Інститут Едукології та соціальної роботи філософського факультету Пряшівського університету (м. Пряшів, Словацька Республіка), Кафедра психології, Білоруський державний університет (м. Мінськ, Республіка Білорусь).
   Понад 150 учасників подали заявки на участь у роботі конференції.
   Працювали такі тематичні напрямки роботи конференції:
1. Психологічні підвалини атрибутивних ознак особистості: функції, розвиток, здійснення.
2. Особливості психологічної реабілітації, адаптації та психокорекції особистості.
3. Психологія національної самосвідомості та ідентичності.
4. Експериментальні дослідження в психології особистості.
5. Проблеми міжособистісних взаємин у навчально-виховному процесі.
6. Особливості збереження психічного здоров’я особистості.
7. Соціально-психологічні засади розвитку і становлення майбутніх фахівців.
8. Психологія міжособистісних взаємин у сфері професійної діяльності.
9. Психологічні механізми становлення цінностей особистості.
10. Актуальні проблеми соціалізації особистості.
11. Актуальні проблеми спеціальної психології.
  За результатами вийшли друком матеріали конференції:
Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин, 23 квітня 2021 р.: Матеріали ХІІI Міжнародної науково-практичної конференції / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В., 2021. 198 с. – Укр., рос., польс, англ.

 

Про автора

Чайковська Оксана editor